Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2020

Při oddlužení (insolvenci), dojde k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti a osobních předmětů). A také jsou prováděny srážky ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po celou dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum.
Kolik je podpora v nezaměstnanosti vychází z toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v předchozím zaměstnání.