Kalkulačka: Průměrná čistá mzda pro výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024

<span>Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (z tzv. průměrného výdělku). Pro výpočet jsou rozhodující příjmy (hrubá mzda) v posledním čtvrtletí, před ukončením zaměstnání. Někdy se ale podpora vypočítá i z průměrné mzdy v ČR (minimální podpora).</span> Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání (z tzv. průměrného výdělku). Pro výpočet jsou rozhodující příjmy (hrubá mzda) v posledním čtvrtletí, před ukončením zaměstnání. Někdy se ale podpora vypočítá i z průměrné mzdy v ČR (minimální podpora).

Po skončení zaměstnání, může být na Úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo někdy i na podporu při rekvalifikaci). Podpora v nezaměstnanosti se obvykle vypočítá z výplaty v posledním zaměstnání.

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, jak vám vychází průměrná čistá mzda (průměrný výdělek) pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Podíváme se i na to, z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti u OSVČ (po skončení nebo přerušení živnosti). Nebo jak je to výpočtem podpory po skončení mateřské/rodičovské nebo po skončení dlouhodobé neschopenky.

Výpočet podpory – průměrný čistý měsíční výdělek

Pro výpočet, kolik bude podpora v nezaměstnanosti, je důležitý průměrný čistý měsíční výdělek v posledním zaměstnání (pouze někdy, se podpora počítá jinak – viz dále).

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z výplaty v posledním zaměstnání. A to i v případě, že zaměstnání bylo ukončeno jen po pár dnech, ještě ve zkušební době (místo průměrného výdělku, se někdy používá pravděpodobný výdělek).

Výpočet podpory (resp., výpočet průměrné výplaty) se provádí z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí:

 • Zaměstnání skončilo v 1 čtvrtletí (leden – březen) – výpočet bude z Q4 předchozího roku
 • Zaměstnání skončilo ve 2 čtvrtletí (duben – červen) – výpočet bude z Q1 aktuálního roku
 • Zaměstnání skončilo ve 3 čtvrtletí (červenec – září) – výpočet bude z Q2 aktuálního roku
 • Zaměstnání skončilo ve 4 čtvrtletí (říjen – prosinec) – výpočet bude z Q3 aktuálního roku

Kalkulačka: Výpočet průměrné čisté mzdy pro podporu od Úřadu práce

Pro výpočet podpory, je nutné zvolit správné období (viz výše – předchozí čtvrtletí, před koncem zaměstnání).

Výpočet průměrného výdělku, se provádí z hrubé mzdy. Započítají se odpracované hodiny (včetně přesčasů). Do hrubé mzdy, se nepočítá například nemocenská. Pouze mzda za odvedenou práci a některé příplatky.

Kalkulačka průměrný čistý výdělek 2024

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Údaje pro výpočet čisté mzdy

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Maximální podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci 2024

Maximální částka, kterou je možné dostat od Úřadu práce je omezená. V roce 2024 platí:

 • Maximální podpora 2024 = 24 608 Kč
 • Maximum při rekvalifikaci = 27 578 Kč

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024?

Výpočet podpory, závisí na průměrném čistém měsíčním výdělku (viz kalkulačka), a dále i na důvodu pro ukončení zaměstnání

1) Ukončení zaměstnání výpovědí od zaměstnavatele nebo dohodou či výpovědí od zaměstnance při vážném důvodu:

 • První dva měsíce je podpora 65%
 • Druhé dva měsíce je podpora 50%
 • Zbytek doby je podpora 45%

Na podporu je nárok 5, 8 nebo 11 měsíců

2) Ukončení zaměstnání bez vážného důvodu

 • Celou dobu je podpora 45%

Na podporu je nárok 5, 8 nebo 11 měsíců

3) Ukončení zaměstnání kvůli zvláště hrubému porušení pracovně právních předpisů:

 • Na podporu není nárok vůbec

Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti u živnostníka (OSVČ)?

Výše uvedené informace, se týkají především výpočtu podpory pro nezaměstnané, po skončení zaměstnání (platí i pro výpočet podpory po skončení práce na dohodu DPP nebo DPČ).

Na podporu od Úřadu práce, může mít nárok i podnikatel (živnostník), po skončení nebo přerušení podnikání.

Výpočet podpory pro OSVČ se provádí z vyměřovacího základu pro sociální (důchodové) pojištění.

Například OSVČ, který platí jenom minimální zálohu na sociální (v roce 2024 je to 3852 Kč), by měl podporu vypočítanou z částky 13 191 Kč. Tedy jenom 8 575 Kč (první dva měsíce, pak je to méně).

Z čeho se vypočítá podpora po skončení mateřské/rodičovské?

Po skončení mateřské, rodičovské nebo po dlouhodobé neschopence, se podpora může vypočítat stejně, jako při ukončení zaměstnání. Nebo se výpočet provádí z průměrné mzdy v ČR.

Záleží především na tom, kdy přesně skončilo zaměstnání, a jak dlouho trvala mateřská, rodičovská nebo nemocenská.

Při výpočtu z průměrné mzdy v ČR, vychází podpora v nezaměstnanosti jenom minimální:

 • První dva měsíce je podpora 6 365 Kč (15% z průměrné mzdy)
 • Druhé dva měsíce je podpora 5 092 Kč (12% z průměrné mzdy)
 • Zbytek doby je podpora 4 667 Kč (11% z průměrné mzdy).
Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned