Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2024

<span>Životní minimum jednotlivce v roce 2024 je 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3130 Kč. Pro výpočet životního minima pro rodinu, vám poslouží tato kalkulačka. Od ledna 2024, bude mnoho změn u sociálních dávek.</span> Životní minimum jednotlivce v roce 2024 je 4860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3130 Kč. Pro výpočet životního minima pro rodinu, vám poslouží tato kalkulačka. Od ledna 2024, bude mnoho změn u sociálních dávek.

Zajímalo by vás, jak vypočítat životní minimum? Poradíme vám, jak se provádí tento výpočet. Navíc zde na stránce najdete i doplňující informace, týkajících se životního a existenčního minima. Také vám nabízíme online kalkulačku pro výpočet životního minima pro rodinu nebo třeba pro samotnou matku s dítětem.

Co je to životní a existenční minimum 2024

Pokud vás zajímá, co je to životní a existenční minimum, pak si na úvod vypomůžeme citací z příslušného zákona – tedy konkrétně ze Zákona o životním a existenčním minimum – zákon číslo 110/2006 Sb.:

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024?

V minulém roce se životní a existenční minimum zvyšovalo od začátku roku 2023. Od 1. 1. 2023 došlo k dalšímu zvýšení všech částek životního a existenčního minima. Jednalo se o zvýšení o 5,2%. Životní minimum se zvýšilo o 240 Kč na 4860 Kč. Existenční minimum se zvýšilo o 150 Kč na 3130 Kč.

Pro rok 2024, ale zatím není schváleno žádné další zvýšení. U životního a existenčního minima, se totiž neprovádí žádná pravidelná valorizace, jako to mají například důchody, které se zvyšují vždy od ledna.

Pro zvýšení životního minima, je nutné rozhodnutí vlády. Ta má možnost schválit zvýšení, pokud je inflace vyšší než 5%, není to ale její povinnost (u důchodů je valorizace nařízena přímo zákonem).

Změny u sociálních dávek v roce 2024

Od začátku roku 2024, se toho bude měnit opravdu hodně. Vláda prosadila úsporný balíček, který změnil více než 60 zákonů. Takže změn je mnoho. Některé se týkají i sociální dávek:

Kalkulačka pro výpočet životní minimum v roce 2024

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum?

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. V případě jednotlivce (samostatně žijící osoby), jsou částky pro životní a existenční minimum určeny přímo zákonem (popř. příslušným nařízením vlády):

 • Životní minimum jednotlivce je v roce 2024 ve výši 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2024 ve výši 3130 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 4 470 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 4 040 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2 480 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 3 050 Kč
 • Dítě do 26 roků = 3 490 Kč

V případě více společně žijících osob (rodina s dětmi, matka samoživitelka s dětmi, nebo třeba i jenom dvě dospělé osoby apod.), se pak životní minimum spočítá jako součet výše uvedených částek.

Životní minimum pro rodinu v roce 2024

 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků = 10 990 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 15 roků = 11 560 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 26 roků = 12 000 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = 13 470 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 15 roků = 14 610 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem (dětmi) v roce 2024

 • Matka s dítětem do 6 roků = 6 950 Kč
 • Matka s dítětem do 15 roků = 7 520 Kč
 • Matka s dítětem do 26 roků = 7 960 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 9 430 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 15 roků = 10 570 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 26 roků = 11 450 Kč

Životní minimum pro důchodce 2024

 • Osamělý důchodce = 4 860 Kč
 • Dva důchodci ve společné domácnosti = 8 510 Kč
Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned