Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2021

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. Životní minimum jednotlivce je 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2 490 Kč. Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. Životní minimum jednotlivce je 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2 490 Kč.

Zajímalo by vás, jak vypočítat životní minimum? Poradíme vám, jak se provádí tento výpočet. Navíc zde na stránce najdete i doplňující informace, týkajících se životního a existenčního minima. Také vám nabízíme online kalkulačku pro výpočet životního minima pro rodinu nebo třeba pro samotnou matku s dítětem.

Co je to životní a existenční minimum 2021

Pokud vás zajímá, co je to životní a existenční minimum, pak si na úvod vypomůžeme citací z příslušného zákona – tedy konkrétně ze Zákona o životním a existenčním minimum – zákon číslo 110/2006 Sb.:

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Zvýšení životního a existenčního minima od 1.1.2021?

Životní a existenční minimum se naposledy zvýšilo v roce 2020. Od začátku dubna 2020 (od 1.4.2020) došlo ke zvýšení všech částek životního a existenčního minima. Jednalo se o zvýšení o 13%. Pro jednotlivce to znamenalo zvýšení o 450 Kč.

Pro rok 2021, se aktuálně další zvýšení neplánuje. Od začátku roku 2021 (od 1.1.2021), tedy bude platit stejné životní minimum, jako v roce 2020.

Kalkulačka pro výpočet životní minimum v roce 2021

Kalkulačka životní minimum 2021
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum?

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. V případě jednotlivce (samostatně žijící osoby), jsou částky pro životní a existenční minimum určeny přímo zákonem (popř. příslušným nařízením vlády):

 • Životní minimum jednotlivce je 3 860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je 2 490 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 3 550 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 3 200 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1 970 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2 420 Kč
 • Dítě do 26 roků = 2 770 Kč

V případě více společně žijících osob (rodina s dětmi, matka samoživitelka s dětmi, nebo třeba i jenom dvě dospělé osoby apod.), se pak životní minimum spočítá jako součet výše uvedených částek.

Životní minimum pro rodinu 2021

 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků = 8 720 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 15 roků = 9 170 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 26 roků = 9 520 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = 10 690 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 15 roků = 11 590 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem (dětmi) 2021

 • Matka s dítětem do 6 roků = 5 520 Kč
 • Matka s dítětem do 15 roků = 5 970 Kč
 • Matka s dítětem do 26 roků = 6 320 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 7 490 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 15 roků = 8 390 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 26 roků = 9 090 Kč

Životní minimum pro důchodce 2021

 • Osamělý důchodce = 3 860 Kč
 • Dva důchodci ve společné domácnosti = 6 750 Kč

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace