Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2023

Životní (a existenční) minimum se od 1. ledna 2023 zvyšuje o 5,2%. Životní minimum jednotlivce je nově 4860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 3130 Kč (o 150 Kč více). Životní (a existenční) minimum se od 1. ledna 2023 zvyšuje o 5,2%. Životní minimum jednotlivce je nově 4860 Kč (o 240 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 3130 Kč (o 150 Kč více).

Zajímalo by vás, jak vypočítat životní minimum? Poradíme vám, jak se provádí tento výpočet. Navíc zde na stránce najdete i doplňující informace, týkajících se životního a existenčního minima. Také vám nabízíme online kalkulačku pro výpočet životního minima pro rodinu nebo třeba pro samotnou matku s dítětem.

Co je to životní a existenční minimum 2023

Pokud vás zajímá, co je to životní a existenční minimum, pak si na úvod vypomůžeme citací z příslušného zákona – tedy konkrétně ze Zákona o životním a existenčním minimum – zákon číslo 110/2006 Sb.:

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Zvýšení životního a existenčního minima od ledna 2023?

V minulém roce se životní a existenční minimum zvyšovalo dvakrát (od dubna a od července). Důvodem takto častých změn, je vysoká inflace (za minulý rok přes 15%, na začátku 2023 je to ještě více).

Od začátku roku 2023 (od 1.1.2023) došlo k dalšímu zvýšení všech částek životního a existenčního minima. Jednalo se o zvýšení o 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč.

Změny u sociálních dávek v roce 2023

Zvýšení životního minima (což má vliv na různé sociální dávky), ale určitě není jediná letošní změna. Od ledna 2023, se toho změnilo mnohem více. A další změny se plánují i během roku 2023.

Kalkulačka pro výpočet životní minimum v roce 2023

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum?

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. V případě jednotlivce (samostatně žijící osoby), jsou částky pro životní a existenční minimum určeny přímo zákonem (popř. příslušným nařízením vlády):

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 ve výši 4860 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 1. 2023 ve výši 3130 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 4 470 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 4 040 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2 480 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 3 050 Kč
 • Dítě do 26 roků = 3 490 Kč

V případě více společně žijících osob (rodina s dětmi, matka samoživitelka s dětmi, nebo třeba i jenom dvě dospělé osoby apod.), se pak životní minimum spočítá jako součet výše uvedených částek.

Životní minimum pro rodinu od 1. ledna 2023

 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků = 10 990 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 15 roků = 11 560 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 26 roků = 12 000 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = 13 470 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 15 roků = 14 610 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem (dětmi) od 1. ledna 2023

 • Matka s dítětem do 6 roků = 6 950 Kč
 • Matka s dítětem do 15 roků = 7 520 Kč
 • Matka s dítětem do 26 roků = 7 960 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 9 430 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 15 roků = 10 570 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 26 roků = 11 450 Kč

Životní minimum pro důchodce 2023

 • Osamělý důchodce = 4 860 Kč
 • Dva důchodci ve společné domácnosti = 8 510 Kč

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace