Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2022

Životní (a existenční) minimum se od 1. dubna 2022 zvyšuje o 10%. Životní minimum jednotlivce je nově 4250 Kč (o 390 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 2740 Kč (o 250 Kč více). Životní (a existenční) minimum se od 1. dubna 2022 zvyšuje o 10%. Životní minimum jednotlivce je nově 4250 Kč (o 390 Kč více). Existenční minimum jednotlivce je nově 2740 Kč (o 250 Kč více).

Zajímalo by vás, jak vypočítat životní minimum? Poradíme vám, jak se provádí tento výpočet. Navíc zde na stránce najdete i doplňující informace, týkajících se životního a existenčního minima. Také vám nabízíme online kalkulačku pro výpočet životního minima pro rodinu nebo třeba pro samotnou matku s dítětem.

Co je to životní a existenční minimum 2022

Pokud vás zajímá, co je to životní a existenční minimum, pak si na úvod vypomůžeme citací z příslušného zákona – tedy konkrétně ze Zákona o životním a existenčním minimum – zákon číslo 110/2006 Sb.:

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Zvýšení životního a existenčního minima od 1.4.2022?

Životní a existenční minimum se naposledy zvýšilo v roce 2020. Od začátku dubna 2020 (od 1.4.2020) došlo ke zvýšení všech částek životního a existenčního minima. Jednalo se o zvýšení o 13%. Pro jednotlivce to znamenalo zvýšení o 450 Kč.

O dalším zvýšení životního a existenčního minima, se uvažovalo během roku 2021. Mělo se jednat o poměrně vysoké zvýšení, základní částka pro jednotlivce se měla zvýšit až na cca 5 tisíc korun (aktuálně je to 3860 Kč). Zvýšení ale nakonec nebylo schváleno.

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Životní minimum se zvyšuje o 390 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 4250 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 250 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 2740 Kč.

Životní minimum se znovu zvyšuje od 1. 7. 2022 (letos už podruhé)

Především kvůli vysoké inflaci (a významně rostoucím nákladům na živobytí), musela vláda schválit další zvýšení životního a existenčního minima.

Tato druhá letošní (mimořádná) valorizace, platí od 1. července 2022. Životní minimum pro jednotlivce se zvyšuje na 4 620 Kč. Existenční minimum se zvyšuje na 2 980 Kč.Životní minimum pro rodinu (více společně posuzovaných osob), se může zvýšit i o 1 000 Kč, nebo i více.

Viz: nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. července 2022

Kalkulačka pro výpočet životní minimum v roce 2022

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum?

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. V případě jednotlivce (samostatně žijící osoby), jsou částky pro životní a existenční minimum určeny přímo zákonem (popř. příslušným nařízením vlády):

 • Životní minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 ve výši 4250 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 ve výši 2740 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 3 910 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 3 530 Kč
 • Dítě do 6 roků = 2 170 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2 670 Kč
 • Dítě do 26 roků = 3 050 Kč

V případě více společně žijících osob (rodina s dětmi, matka samoživitelka s dětmi, nebo třeba i jenom dvě dospělé osoby apod.), se pak životní minimum spočítá jako součet výše uvedených částek.

Životní minimum pro rodinu od 1. dubna 2022

 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků = 9 610 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 15 roků = 10 110 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 26 roků = 10 490 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = 11 780 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 15 roků = 12 780 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem (dětmi) od 1. dubna 2022

 • Matka s dítětem do 6 roků = 6080 Kč
 • Matka s dítětem do 15 roků = 6 580 Kč
 • Matka s dítětem do 26 roků = 6 960 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 8 250 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 15 roků = 9 250 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 26 roků = 10 010 Kč

Životní minimum pro důchodce 2022

 • Osamělý důchodce = 4 250 Kč
 • Dva důchodci ve společné domácnosti = 7 440 Kč

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace