Mimosoudní dohoda o výživném – vzor dohody o alimentech ke stažení

<span>Na placení alimentů, se mohou rodiče dítěte po rozvodu dohodnout i bez účasti soudu. Dohoda může řešit nejenom výživné na dítě, ale i všechny práva a povinnosti spojené s péčí o nezletilé dítě. Dohoda o výživném může být uzavřena i jenom ústně, není to ale moc praktické.</span> Na placení alimentů, se mohou rodiče dítěte po rozvodu dohodnout i bez účasti soudu. Dohoda může řešit nejenom výživné na dítě, ale i všechny práva a povinnosti spojené s péčí o nezletilé dítě. Dohoda o výživném může být uzavřena i jenom ústně, není to ale moc praktické.

Po rozvodu nebo při rozchodu partnerů, kteří mají společné dítě, je možné uzavřít mimosoudní dohodu o výživném. Tato dohoda, bude upravovat poměry nezletilých dětí v době, kdy už spolu jejich rodiče nežijí.

Mimosoudní dohoda, může být sjednána libovolnou formou. Stačí  i jen ústní dohoda, ujednání přes email, SMS, či jakoukoliv jinou formou. Je ale více než rozumné, mít vše písemně.

Mimosoudní dohoda o placení alimentů, se řeší bez účasti soudu. Podobná dohoda, je obvykle možná, jen pokud jsou rodiče rozumní, a pokud jsou schopni se vzájemně dohodnout.

Dohoda může obsahovat v podstatě cokoliv, co je ve prospěch dítěte. Mimosoudní dohoda, ale může upravovat i rozdělení práv a povinností mezi rodiči.

Mimosoudní dohoda, může být uzavřena i v případě, že o výživném rozhodoval soud. Může například upravovat situace, které nebyly v soudním rozhodnutí podchyceny (jinak má ale přednost to co stanovil/schválil soud).

Co by měla obsahovat mimosoudní dohoda?

V rámci dohody o výživném na dítě a obecně o tom, jak bude vypadat péče o dítě po rozvodu (a vše s tím spojené), je dobré myslet především na tyto oblasti:

  • Péče o dítě (výlučná u jednoho rodiče, společná, střídavá)
  • Úprava styku s dítětem (kdo, kdy jak dlouho, a nezapomeňte i na prázdniny, babičky, dědečky nebo jiné příbuzné)
  • Placení alimentů (kdo, kdy a kolik bude platit, a jakým způsobem)

Kromě toho, mohou být v dohodě upraveny i další náležitosti, které souvisí s dítětem a péčí o něj.

Je dobré, domluvit se i na tom, jestli péče o dítě nebo styk s dítětem je právo, či povinnost. Domluvit se, jak si rodiče budou vzájemně předávat informace. Při střídavé péči, je dobré domluvit i způsob (místo a čas) předání dítěte.

Pokud v dohodě nebude vše, a časem zjistíte, že bylo dobré mít písemně ujednáno i něco dalšího, tak je možné následně k této dohodě uzavřít i dodatek, nebo sjednat novou dohodu.

Pokud uzavřená mimosoudní dohoda v budoucnu přestane stačit, je možné se si s větším časovým odstupem od rozvodu, obrátit na soud.

Kalkulačka: Kolik by mělo být výživné na dítě po rozvodu

Nevíte-li, jak určit výši alimentů na dítě, pak si to můžete sami spočítat v následující kalkulačce:

Výživné na dítě po rozvodu se vypočítá z čisté mzdy platícího rodiče. Roli hraje věk dítěte, počet dětí, nebo i doba, kterou tráví u druhého rodiče.

Vzor dohody – co musí obsahovat dohoda o výživném?

Konkrétní podoba mimosoudní dohody o výživném může být i poměrně velmi jednoduchá. V podstatě stačí 1 nebo 2 stránky.

Mezi hlavní údaje patří především:

  • Identifikace matky (osobní údaje, včetně adresy a data narození)
  • Identifikace otce (osobní údaje, včetně adresy a data narození)
  • Identifikace dítěte/dětí (osobní údaje, včetně adresy a data narození)
  • Datum a místo, kde je dohoda uzavřena
  • Vlastnoruční podpis otce i matky
  • Jednotlivé body dohody

Dohoda o výživném – vzor ke stažení

Dohoda o výživném po rozvodu – vzor mimosoudní dohody o placení alimentů

V následujícím boxu, se můžete podívat, jak může vypadat vzor mimosoudní dohody o výživném.

Dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí

 

matka:……………, nar. ……………, bytem: ……………

a

otec:……………, nar. ……………, bytem: ……………

 

uzavřeli dne: …………… tuto dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí

 

1. jméno a příjmení dítěte: ……………, nar. ……………,

bytem: ……………………………………………………

 

2. jméno a příjmení dítěte: ……………, nar. ……………,

bytem: ……………………………………………………

 

Rodiče všech nezletilých dětí nejsou manželé a od: …………… spolu nežijí ve společné domácnosti. Vzhledem k této skutečnosti se oba rodiče dohodli o úpravě poměrů shora uvedených dětí, které se z jejich vztahu narodily, a to následovně:

 

I.

Obě nezletilé děti i nadále zůstanou v osobní péči jejich matky: ……………

 

II.

Otec dětí …………… se zavazuje platit pro děti výživné ve výši……………Kč měsíčně pro nezletilého: …………… a …………… Kč měsíčně pro nezletilého…………… Výživné bude placeno na účet matky číslo: ……………/ ….. každý měsíc nejpozději do 10. dne v měsíci.

 

III.

Otec je podle této dohody oprávněn stýkat se s nezletilými dětmi každý sudý kalendářní týden vždy od pátku od 17.00 hodin do neděle do 18.00 hodin. Kromě toho je oprávněn se s nimi stýkat každý rok od 25. prosince od 8.00 hodin do 26. prosince 16.00 hodin. V době hlavních školních prázdnin je otec oprávněn stýkat se s dětmi po dobu tří týdnů, přičemž termín tohoto styku je povinen oznámit matce nejpozději do 15. dubna každého kalendářního roku. Konečně pak je otec oprávněn stýkat se s nezletilými dětmi každý sudý kalendářní rok po dobu jednoho týdne během jarních školních prázdnin. Styk otce s dětmi bude ve všech uvedených případech probíhat tak, že otec si děti ve sjednaném čase vyzvedne před bydlištěm matky a tam je také ve stanovený čas matce vrátí.

 

V: …………… dne: ……………

 

podpis matky  ……………

 

podpis otce ……………

Ústní dohoda o výživném

V českém právu, je platná i dohoda, která je uzavřena ústně. Takže i na placení výživného na dítě, je možné se dohodnout jenom ústně.

Není potřeba chodit k soudu, není nezbytně nutné podepisovat smlouvu. Platné bude i to, co si domluvíte osobně, mezi sebou (nebo i po telefonu, či elektronicky přes email, apod.).

Je ale nutné brát do úvahy, že ústní dohoda, zvláště pokud je uzavřena bez svědků, je v budoucnu jen velmi obtížně vymahatelná.

I když máte po rozvodu s bývalým partnerem dobré vztahy, situace se může kdykoliv změnit. Písmenná dohoda, je tedy vždy lepší. Ale to je asi každému jasné, že.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned