Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2022

Kolik je podpora v nezaměstnanosti vychází z toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v předchozím zaměstnání. Kolik je podpora v nezaměstnanosti vychází z toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v předchozím zaměstnání.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byla vaše podpora v nezaměstnanosti, pokud byste v roce 2022 přišli o zaměstnání. Můžete si tak snadno ověřit, kolik peněz byste dostávali, a po jak dlouhou dobu, pokud byste byli nezaměstnaní.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2022
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí být splněny základní podmínky. Mezi ně patří především to, že jste v posledních 2 letech „pracovali“ nejméně 12 kalendářních měsíců. Přičemž ale platí, že není ani tak podstatné vykonávání nějakého zaměstnání, jako spíše účast na důchodovém pojištění.

U zaměstnanců je to jednoduché, těm se strhává sociální (důchodové) pojištění ze mzdy. Jiné je to ale třeba u těch, kdo pracují na DPP nebo DPČ. U nich se pojištění strhává jen za určitých podmínek – u DPP (dohoda o provedení práce) je to jen v těch měsících, kdy celkový měsíční příjem překročí 10000 Kč. U DPČ (dohoda o pracovní činnosti) se pojištění platí, jen pokud je sjednán rozhodný příjem od 3500 Kč měsíčně.

Jiné je to pak třeba u žen po rodičovské. Ty sice v posledních 3 letech (nebo 4 letech) obvykle nepracovaly, ale nárok na podporu mít budou. Doba, kdy byly doma s dítětem, se jim totiž započítává, jako náhradní doba důchodového pojištění, a nárok na podporu jim tak vzniká.

Jak dlouho budu dostávat podporu v nezaměstnanosti

To, jak dlouho budete dostávat podporu v nezaměstnanosti je závislé na tom, kolik je vám roků:

  • 5 měsíců pokud je vám do 50 roků
  • 8 měsíců pokud je vám od 50 roků do 55 roků
  • 11 měsíců pokud je vám nad 55 roků

Kolik je podpora v nezaměstnanosti 2022?

Kolik je podpora v nezaměstnanosti vychází z toho, jaká byla vaše průměrná čistá mzda v předchozím zaměstnání. Podpora se obvykle počítá na základě průměrného čistého příjmu v posledním zaměstnání – za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.

Pokud byste si tedy šli o podporu v nezaměstnanosti žádat třeba v červenu 2022, pak se bude podpora počítat z příjmů v lednu až březnu 2022.

Jsou ale i výjimky – pokud pracujete jen krátce, tak někdy není možné spočítat průměrný příjem. V takovém případě se vychází z tzv. pravděpodobného výdělku. V jiných případech (třeba u žen po rodičovské) zase není z čeho počítat (rodičovský příspěvek se použít nedá). Pak se vychází z průměrné mzdy v ČR (pro rok 2022 platí průměrná mzda ve výši 37 047 Kč), a žena pak dostává 15% za první dva měsíce z této průměrné mzdy, 12% za druhé dva měsíce a 11% za zbytek doby.

Výše podpory je pak odstupňována:

  • 65% z průměrné čisté mzdy za první dva měsíce (1 a 2 měsíc)
  • 50% z průměrné čisté mzdy za druhé dva měsíce (3 a 4 měsíc)
  • 45% z průměrné čisté mzdy za další (5 až popř. 11 měsíc)

Pokud je ale poslední pracovní poměr ukončen dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance, a nejsou vážné důvody pro ukončení pracovního poměru, pak je výše podpory po celou dobu „jenom“ 45%.

Jaká je maximální podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti ale nemůže být libovolně vysoká. Jsou určeny maximální limity – i kdybyste měli velmi vysokou výplatu, vaše podpora nebude nikdy vyšší než:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2022 = 21 488Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2022 = 24 081 Kč

Má nárok na podporu student po skončení studia na střední nebo vysoké škole?

Za studenty stát hradí pouze zdravotní pojištění. Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, nárok na podporu je podmíněn placením důchodového (sociálního) pojištění. Pokud tedy student během studia nepracuje (12 měsíců za poslední dva roky), pak po skončení studia nemá nárok na podporu. Pokud by měl student během studia nějakou brigádu – tak aby měl nárok na podporu, tak to musí být taková práce, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Tedy při práci na DPP musí být příjem vyšší než 10000 Kč měsíčně, při práci na DPČ musí být sjednán příjem od 3500 Kč měsíčně.

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace