Kalkulačka nemocenské dávky 2024 – výpočet neschopenky

<span>Prvních 14 dní platí neschopenku zaměstnavatel (je nárok na náhradu mzdy za nemoc). Od 15 dne platí nemocenskou stát (je nárok na nemocenské dávky). Na nemocenské dávky může být nárok až 380 dní (u pracujícího důchodce jenom 70 dní). Neschopenka ale může být ukončena už po 180 dnech.</span> Prvních 14 dní platí neschopenku zaměstnavatel (je nárok na náhradu mzdy za nemoc). Od 15 dne platí nemocenskou stát (je nárok na nemocenské dávky). Na nemocenské dávky může být nárok až 380 dní (u pracujícího důchodce jenom 70 dní). Neschopenka ale může být ukončena už po 180 dnech.

Velká většina zaměstnanců, má během neschopenky nárok na nemocenskou. Nárok na placenou neschopenku, vzniká už od prvního dne v novém zaměstnání (nárok je i ve zkušební době). A na nemocenské dávky, může být nárok i po skončení zaměstnání (ochranná doba je 7 dní po výpovědi).

Na placenou neschopenku, může být nárok i u práce na dohodu DPP nebo DPČ. U dohody, ale záleží mimo jiné i na výši příjmu (nárok na nemocenskou je až při příjmu nad 10 000 Kč u DPP nebo od 4000 Kč u DPČ – podmínky se ale budou od 1. 7. 2024 měnit).

Na nemocenské dávky, mohou mít nárok i živnostníci. Podnikatelé (OSVČ) to ale mají s nárokem na nemocenskou složitější. Musí platit nemocenské pojištění a na dávky mohou mít nárok až po 14 dnech „marodění“. Nemocenská pro OSVČ navíc bývá obvykle jen minimální.

Jak je placená neschopenka v roce 2024?

Asi každý ví, že během neschopenky může být nárok na nemocenskou. Fakticky je ale nárok na dvě různé nemocenské:

 • Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc)
 • Od 15 dne platí nemocenskou stát (nemocenské dávky)

Podmínky pro výpočet nemocenské se liší:

Nemocenská od zaměstnavatele

 • Prvních 14 dní je nárok na 60% z průměrného hrubého výdělku (dochází k redukci)
 • Jsou placeny pouze zameškané hodiny (tj. jen pracovní dny, resp. neodpracované směny; o víkendu nebo ve svátek je nárok na nemocenskou, jen pokud by na tyto dny připadala směna)
 • Na tuto nemocenskou je nárok jenom během zaměstnání (po skončení už nárok není)
 • Na náhradu mzdy má nárok i pracující důchodce, nárok může být i u DPP a DPČ
 • OSVČ nemá prvních 14 dní nárok na nemocenskou

Nemocenské dávky od státu:

 • Nemocenská se vypočítá z hrubé mzdy (redukovaný denní vyměřovací základ)
 • Od 15 do 30 dne je nárok na 60%
 • Od 31 do 60 dne je nárok na 66%
 • Od 61 dále je nárok na 72%
 • Maximální doba je 380 dní (je ale možné požádat o prodloužení o dalších až 350 dní)
 • Nemocenské dávky jsou placeny za všechny kalendářní dny (i za víkend nebo státní svátek)
 • Na nemocenské dávky je nárok i po skončení zaměstnání
 • Pro pracující důchodce platí omezení na maximálně 70 dní za rok
 • Nárok může být i u DPP, DPČ, nárok mají i živnostníci (OSVČ)
 • Nárok je i po skončení zaměstnání (neschopenka musí začít do 7 dní od skončení pracovního poměru)

Výpočet neschopenky 2024 – kolik je nemocenská během pracovní neschopnosti

Výpočet náhrady mzdy za nemoc, se provádí z průměrného výdělku (za poslední kalendářní čtvrtletí). Ve zjednodušené formě, se dá výpočet provést i z průměrné hrubé mzdy za předchozí 3 měsíce.

Výpočet nemocenských dávek, se provádí z denního vyměřovacího základu (odvíjí se od hrubé mzdy za posledních 12 měsíců v zaměstnání). Ve zjednodušené formě se dá nemocenská vypočítat na základě průměrné hrubé mzdy.

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Další kalkulačky a informace:

Vycházky během neschopenky

Během pracovní neschopnosti, platí řada různých omezení. Lékař stanovuje léčebný režim (co můžete a co nemůžete dělat). A po celou dobu neschopenky, se musíte zdržovat na nahlášené adrese, kam může přijít kontrola.

Během neschopenky, vám doktor může napsat vycházky (není to ale jeho povinnost, v některých případech při neschopence nemusí být povoleny vycházky – záleží na individuálním zdravotním stavu).

Lékař může vycházky napsat na maximálně 6 hodin za den. A pouze mezi sedmou hodinou ráno a sedmou hodinou večer. Vycházky mohou být rozděleny třeba i do dvou částí (například 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne).

Jak získat neomezené vycházky

Ve výjimečných případech, mohu být během neschopenky povoleny i „neomezené“ vycházky. Musí to ale schválit OSSZ. Na vycházky bez pevného časového termínu, je nárok jenom při zvláště náročném léčebném režimu.

Neomezené vycházky je možné požádat prostřednictvím této žádosti:

Prodloužení neschopenky – jaká je maximální doba?

O ukončení neschopenky rozhoduje doktor, na základě vašeho zdravotního stavu. Lékař má povinnost, aby neschopenku ukončil po 180 dnech, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Nemusí to znamenat plné uzdravení – neschopenka se ukončuje i v případě, že by bylo možné vykonávat nějakou jinou pracovní činnost.

Jinak ale může být neschopenka teoreticky i „neomezeně“ dlouho. Něco jiného je ale maximální doba, po kterou může být nárok na nemocenskou.

Jak dlouho je nárok na nemocenskou?

Maximální doba, pro nárok na nemocenské dávky, je omezena na 380 kalendářních dní (počítá se to do začátku neschopenky).

U pracujícího důchodce je to jenom 70 dní (a není nárok na prodloužení). Do těchto 70 dní, se sčítají všechny neschopenky během jednoho kalendářního roku.

Při opakované neschopence, může být nárok na méně než 380 dní (odečítají se všechny předchozí neschopenky za poslední rok).

Současně je ale možné podat i žádost o prodloužení podpůrčí doby. Nárok na nemocenské dávky se prodlužuje o 3 měsíce. A žádost je možné podat i opakovaně. Prodloužení je ale možná maximálně o 350 dní.

O prodloužení nároku na nemocenskou rozhoduje posudkový lékař ČSSZ. K prodloužení dochází obvykle v případech, kdy se dá očekávat uzdravení v nějaké dohledné době.

Pokud se nedá očekávat zlepšení zdravotního stavu, pak může být nárok na invalidní důchod. Ten se vyřizuje také u ČSSZ.

Žádost o invalidní důchod je dobré podat ještě před skončením neschopenky – vyřízení důchodu trvá poměrně dlouhou dobu.

Vystavení neschopenky zpětně

Neschopenku může lékař vystavit i zpětně. Zpětně se ale dá neschopenka vystavit jenom o 3 dny dozadu (resp. pokud by se měla neschopenka vystavit o více dní nazpět, tak by si lékař musel vyžádat souhlas OSSZ a muselo by se jednat o nějakou specifickou situaci).

Obnovení ukončené neschopenky

Ke znovuobnovení již ukončení neschopenky obvykle nedochází. Na neschopenku je ale možné jít i opakovaně. Takže když jeden den ukončíte neschopenku, a budete mít nějaké zdravotní problémy, tak klidně hned další den můžete jít k lékaři, a ten vám případně vystaví novou neschopenku.

Pokud je ale neschopenka ukončena z rozhodnutí OSSZ, tak lékař nesmí vystavit neschopenku se stejnou diagnózou (resp., bylo by to možné jenom se souhlasem OSSZ, pokud by se nejednalo o nějakou akutní situaci).

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned