Předčasný důchod a přivýdělek 2024 – kolik si mohu vydělat na brigádě?

<span>Během předčasného důchodu, je omezena možnost pracovat v zaměstnání, na brigádě, nebo podnikat jako OSVČ. Rozhoduje výše příjmu. Tato omezení končí, při dosažení řádného důchodového věku. A neplatí, pokud je to předčasný důchod bez výplaty.</span> Během předčasného důchodu, je omezena možnost pracovat v zaměstnání, na brigádě, nebo podnikat jako OSVČ. Rozhoduje výše příjmu. Tato omezení končí, při dosažení řádného důchodového věku. A neplatí, pokud je to předčasný důchod bez výplaty.

Podmínky pro nárok na předčasný důchod se změnily v minulém roce. Došlo ke zpřísnění, a odejít dříve do důchodu, může mnohem méně lidí.

Omezení, které je spojeno s možností práce, brigády nebo podnikání během předčasného důchodu, se ale nijak nezaměnilo.

I nadále platí, že možnosti nějaké výdělečné činnosti, jsou u předčasného důchodce dosti omezené.

Předčasný důchod a podnikání jako OSVČ

Během předčasného důchodu, je možné podnikat. Je tedy možné dále pokračovat v podnikání (nebo začít podnikat až v předčasném důchodu).

Platí zde ale poměrně přísné omezení.  Podnikatel (předčasný důchodce) nesmí mít „příliš“ vysoký příjem.

Konkrétně se jedná o to, že na základě podnikání nesmí vzniknout účast na důchodovém pojištění:

  • Předčasný důchodce má podnikání jako vedlejší činnost
  • U OSVČ vedlejších se neplatí sociální (důchodové) pojištění, pokud je zisk do 105 520 Kč (platí pro rok 2024, v minulém roce to bylo do 96 777 Kč)
  • Rozhodný příjem 105 520 Kč je zisk (tj. celkový obrat může být vyšší – záleží na nákladech nebo na výdajovém paušálu)

Předčasný důchod a práce v zaměstnání

Během předčasného důchodu, v podstatě není možné pracovat v zaměstnání. Je možný jenom nějaký omezený přivýdělek (například nějaká brigáda).

Konkrétně se jedná o to, že nesmí vznikat účast na nemocenském pojištění. Může to být tedy jenom zaměstnání malého rozsahu (příjem do 4 000 Kč), nebo práce na dohodu DPP (příjem do 10 000 Kč měsíčně).

Pokud by si předčasný důchodce našel v roce 2024 nějakou brigádu, tak pozor na to, že od července se mají měnit podmínky.

Od 1. 7. 2024, by se měly nově evidovat všechny dohody u ČSSZ, a od určitého příjmu, se bude odvádět pojištění (nad 10 500 Kč u jednoho zaměstnavatele, nebo nad 17 500 Kč od více zaměstnavatelů).

Tato změna je sice již schválena, ale během první poloviny roku 2024 (než začne platit schválená změna), se ještě zrychleně projednává další změna – takže to nakonec možná od července bude celé jinak.

Přivýdělek během předčasného důchodu

Předčasný důchod bez výplaty a práce v zaměstnání

Odlišným případem je situace, kdy se jedná o předčasný důchod bez výplaty. Tedy že byla podána žádost o předčasný důchod, ale bylo požádáno o odložení výplaty důchodu.

Důvodem může být například to, aby měl důchodce nárok na podmínky, které platily v době podání žádosti.

V takovém případně (odložená výplata důchodu), nejsou žádná omezení. Je možné pracovat v zaměstnání, podnikat jako OSVČ nebo mít „libovolný“ příjem z nějaké brigády.

Práce, brigáda nebo podnikání po dosažení řádného důchodového věku

Všechna výše uvedená omezení ale končí ve chvíli, kdy předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku.

Pak už neplatí omezení pro maximální možnou výši příjmu v zaměstnání nebo při podnikání. Platí jen běžná omezení, která jsou stejná pro všechny důchodce (například to, že pracující důchodce má nárok jenom na kratší neschopenku, apod.).

Podmínky pro nárok na předčasný důchod v roce 2024

V minulém roce byla schválena významná změna podmínek pro dřívější odchod do důchodu. Na předčasnou penzi, tak může mít nárok podstatně méně lidí:

  • Na předčasný důchod je nárok nejdříve 3 roky před řádným termínem
  • Předčasný důchod se výrazně snížil (může být až o 18% nižší)
  • První (až) 3 roky se předčasný důchod nebude valorizovat

Kolik je předčasný důchod v roce 2024?

Průměrný předčasný důchod je o necelé 2 tisíce korun nižší, než průměrný starobní důchod:

  • Průměrná starobní penze = 20 624 Kč
  • Průměrný předčasný důchod = 18 927 Kč

Obecně platí, že ženy mají stále důchody nižší, než muži. Platí to i pro předčasné důchody:

  • Průměrný předčasný důchod muž = 20 159 Kč
  • Průměrný předčasný důchod žena = 17 761 Kč
Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned