Kalkulačka nezabavitelné minimum při exekuci – výpočet od 1. 1. 2024

<span>Nezabavitelné minimum při exekuci, se od 1. ledna 2024 mění. Při exekuci na mzdu (na důchod, nebo i jiný příjem), zůstane v roce 2024 méně peněz (nezabavitelná částka bude nižší). Na nezabavitelnou částku, je nárok i při exekuci na účet nebo při exekuci na majetek.</span> Nezabavitelné minimum při exekuci, se od 1. ledna 2024 mění. Při exekuci na mzdu (na důchod, nebo i jiný příjem), zůstane v roce 2024 méně peněz (nezabavitelná částka bude nižší). Na nezabavitelnou částku, je nárok i při exekuci na účet nebo při exekuci na majetek.

Při vymáhání exekuce, může exekutor nařídit srážky ze mzdy (nebo také zablokovat účet v bance, nebo provést exekuci na majetek). Exekuční srážky, se provádí jak z výplaty, tak i z dalších pravidelných příjmů (podpora, nemocenská, mateřská, rodičovská, apod.).

Při exekuci, ale exekutor rozhodně nezabaví vše. Je nárok na nezabavitelné minimum, a dále ještě na část z příjmu (kolik přesně zůstane při exekuci, závisí mimo jiné i na typu pohledávky jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka).

Nezabavitelné minimum při exekuci, se od 1. 1. 2024 mění. Od začátku nového roku, budou platit jiné normativní náklady a může dojít i ke zvýšení životního minima (o tom zatím není definitivně rozhodnuto).

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při exekuci od 1. ledna 2024

Pro výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky, na kterou je nárok od ledna 2024, zadejte svoji čistou mzdu (plat, důchod, příjem z dohody nebo jiný příjem).

Vyberte, zda se jedná o přednostní exekuci nebo nepřednostní. A jestli máte manželku, manžela nebo nějaké děti (ke kterým trvá vyživovací povinnost).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik bude nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024?

Během několika posledních roků, se nezabavitelné minimum stále jenom zvyšovalo (někdy i několikrát v průběhu jednoho roku). Od roku 2016, se nezabavitelná částka zdvojnásobila.

V  roce 2023, byl při exekuci nárok na nezabavitelnou částku 13 638 Kč (která se případně dále zvyšovala o 3 409,50 Kč za manželku, manžela nebo i za každé dítě).

Od 1. 1. 2024 se ale nezabavitelné minimum při exekuci sníží. Důvodem je především změna u normativních nákladů na bydlení.

Pro příspěvek na bydlení, bylo v roce 2022 schváleno mimořádné zvýšení (pro výpočet exekuce to bylo zvýšení o 1400 Kč). A platilo to i v roce 2023.

Pro rok 2024, se ale toto mimořádné zvýšení ruší (vláda zřejmě usoudila, že vysoká inflace a krize vyvolaná mimo jiné válkou na Ukrajině už skončila).

Normativní náklady na bydlení pro výpočet exekuce, tedy od 1. 1. 2024 budou nižší, což povede i ke snížení nezabavitelné částky:

  • Základní nezabavitelná částka v roce 2024 bude 12 704,67 Kč
  • Za manželku, manžela nebo dítě to v roce 2024 bude 3 176,17 Kč

V následující tabulce se můžete podívat na srovnání nezabavitelné částky v roce 2023 a v roce 2024.

Nezabavitelné minimum při exekuci 2023 2024 Změna
Nezabavitelná částka za dlužníka 13 638,0 Kč 12 704,67 Kč -933 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 3 409,5 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 409,5 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč

Kolik je nezabavitelná částka při insolvenci v roce 2024?

Nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci (viz tabulka výše, nebo výpočet v kalkulačce), platí i pro insolvenci (při oddlužení splátkovým kalendářem).

Hlavní rozdíl mezi insolvencí a exekuci spočívá v tom, že při oddlužení je nárok jenom na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbylé části výplaty.

Při exekuci (pokud je to nepřednostní pohledávka), je nárok na nezabavitelnou částku a dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy (výpočet exekuce na mzdu pro přednostní pohledávku, je ale stejný, jako výpočet srážek během insolvence).

Dalším rozdílem může být i to, že během insolvence má insolvenční správce nárok na všechny mimořádné příjmy – dědictví, výhry, dary, apod.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na účet v roce 2024?

Kromě exekuce formou srážek z platu, může exekutor provádět i exekuci na účet v bance (nebo i exekuci na majetek).

Při exekuci na účet v bance, je nárok pouze jednou na trojnásobek životního minima:

  • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet = 14 580 Kč

Životní minimum se zatím naposledy zvyšovalo od 1. 1. 2023. K dalšímu zvýšení sice může dojít i v roce 2024, zatím ale nejsou dostupné informace, že by vláda připravovala zvýšení.

Co nesmí exekutor zabavit při exekuci na majetek?

I při exekuci na majetek, platí několik omezení, co exekutor nesmí zabavit. I zde je stanovena nezabavitelná částka – pokud exekutor přijde do bytu, a najde nějaké peníze v hotovosti, tak musí ponechat dvojnásobek životního minima:

  • Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek = 9 720 Kč

Kromě toho exekutor nesmí zabavit ani různé vybavení bytu (domácnosti). Podmínky provádění exekuce na majetek, se nedávno změnily. Nyní záleží i na tom, u koho bude exekutor zabavovat věci.

Pokud by to byl například starobní nebo invalidní důchodce (nebo jiná „zvlášť zranitelná soba“), tak exekutor může zabavit pouze to, co je cennější/dražší.

V běžné domácnosti, má exekutor „volnější pole působnosti“. I zde ale musí ponechat základní vybavení bytu (základní nábytek jako postel, stůl, židle, kuchyňskou linku).

Nesmí zabavit ani základní spotřebiče (sporák, lednici, kotel na topení). Nesmí zabavit ani oblečení nebo osobní věci (například ani snubní prsten). A nesmí vám zabavit ani domácího mazlíčka. A řadu dalších věcí.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned