Kalkulačka DPP 2024 – výpočet zvýšení odvodů (pojištění) v roce 2024

<span>Podmínky pro práci na dohodu DPP se mění od ledna 2024 a následně i od července 2024. Zvyšuje se sociální pojištění a budou se měnit limity, kdy je nutné platit odvody státu. Nyní se pojištění platí nad 10 000 Kč, nově to bude nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč.</span> Podmínky pro práci na dohodu DPP se mění od ledna 2024 a následně i od července 2024. Zvyšuje se sociální pojištění a budou se měnit limity, kdy je nutné platit odvody státu. Nyní se pojištění platí nad 10 000 Kč, nově to bude nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč.

Dohoda o provedení práce (DPP), je velmi oblíbenou formou pro různé brigády nebo přivýdělky (pro studenty, pro důchodce, pro maminky na mateřské, nebo i pro zaměstnance, jako vedlejší příjem k HPP).

Dohoda DPP je omezena na maximálně 300 hodin za rok, pro jednu firmu. Do 10 000 Kč měsíčně se zatím stále nemusí platit sociální a zdravotní pojištění.

Podmínky pro placení pojištění, se ale v roce 2024 budou měnit. Od ledna se zvýší sociální pojištění (nově se bude platit i nemocenské pojištění), a zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění.

Od 1. července 2024, se budou zpřísňovat podmínky – dohody DPP se budou evidovat u ČSSZ a nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč se bude platit pojištění (viz informace dále).

Kalkulačka čistá mzda – výpočet výplaty u dohody DPP 2024

U dohody DPP, se při příjmu do 10 000 Kč, platí jenom daň 15% (zálohová nebo srážková)

Při příjmu nad 10 000 Kč se platí sociální a zdravotní pojištění a daně (15% nebo případně 23%)

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel, může vznikat povinnost doplatku do minimálního zdravotního pojištění. I u dohody DPP je možné podepsat růžový papír, a mít nárok na daňové slevy.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2024
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Zvýšení minimální mzdy – odměny za práci na dohodu DPP 2024

Od ledna 2024 se zvyšuje minimální mzda. Pro HPP platí zvýšení na minimálně 18 900 Kč hrubého měsíčně. Zvyšuje se ale i minimální hodinová mzda na 112,50 Kč.

Mininimální hodinová mzda, je současně i minimální odměna za práci na dohodu DPP (nebo i DPČ).

I u dohody o provedení práce, je nárok minimálně na 112,50 Kč za hodinu (průměrná mzda za práci na nějaké brigádě, je v roce 2024 už dokonce 146 Kč).

Povinné odvody 2024 – zvýšení pojištění od ledna 2024

V první polovině roku 2024 i nadále platí, že do 10 000 Kč se nemusí odvádět pojištění (ani sociální a ani zdravotní). Podmínky se budou měnit až od července 2024 (viz dále).

Nad 10 000 Kč se platí běžné sociální a zdravotní pojištění (u dohody DPP je výpočet stejný, jako u čisté mzdy v běžném zaměstnání).

Od ledna 2024 se zvyšuje sociální pojištění. Z dřívějších 6,5% (důchodové pojištění) se to zvýší na 7,1% (6,5% důchodové pojištění + 0,6% nemocenské pojištění).

Tato změna „postihne“ všechny zaměstnance – stát chce takto získat asi 11,8 miliardy korun, aby mohl dál utrácet 🙂

Od začátku roku se zvyšuje i zdravotní pojištění. U zdravotního, se ale nemění sazba pojištění, to je stále 4,5%. V roce 2024 se ale zvýší minimální pojištění na 2552 Kč (je to kvůli zvýšení minimální mzdy).

Pojištění a daně u DPP 2024:

  • Zdravotní pojištění = 4,5%
  • Sociální pojištění = 7,1%
  • Základní daň = 15%

Kromě toho je i zvýšená daň 23%, ta se ale platí až nad 132 000 Kč hrubého měsíčně, což se obvykle práce na dohodu DPP netýká.

Změny u dohody DPP, které platí od 1. 1. 2024

Podmínky pro dohody DPP a DPČ se poměrně výrazně měnily už v předchozím roce. Novela zákoníku práce, přinesla nárok na příplatek za práci v noci, o víkendu nebo ve svátek. Je nárok i na osobní překážky nebo písemný rozpis směn. Po 180 dnech je možné žádat o převedení na pracovní poměr na dobu neurčitou (zkrácený úvazek; týká se především DPČ). Je nárok i na písmené zdůvodní výpovědi a další změny.

Od 1. 1. 2024 vzniká i u dohody DPP nárok na placenou dovolenou. Pokud bude někdo pracovat na dohodu o provedení práce delší dobu (minimálně 4 týdny a minimálně 80 hodin), pak mu vzniká nárok na poměrnou část dovolené.

Základní nárok na dovolenou je 1,54 hodiny za každých 20 odpracovaných hodin. Po 300 hodinách, to tedy může být až 24 hodin.

Tyto hodiny zaměstnavatel proplatí při čerpání dovolené nebo při ukončení dohody (je nárok na stejnou odměnu, jako za odvedenou práci – resp. výpočet je mírně odlišný, ale vychází to +/- stejně).

Změny u dohody DPP, které budou platit od 1. 7. 2024

Od července 2024, začnou platit další změny. Všechny dohody (týká se především DPP), se budou muset evidovat u ČSSZ (Česká správa sociálního pojištění).

Od určitého limitu se bude povinně platit pojištění:

  • Nad 10 500 Kč hrubého měsíčně u jednoho zaměstnavatele
  • Nad 17 500 Kč hrubého měsíčně při součtu všech souběžných dohod u různých firem během jednoho měsíce

Lidé pracující na dohodu DPP, budou mít povinnost, aby u svého zaměstnavatele hlásili i všechny další souběžné dohody.

Pokud by nějakou dohodu zatajili (ať už úmyslně nebo neúmyslně), a pokud by jim na základě příjmu vznikla povinnost platit pojištění, tak by museli zaplatit i to, co běžně odvádí zaměstnavatel.

Takže by na sociální pojištění neplatili jenom základních 7,1%, ale rovnou celých 31,9% (zaměstnavatel platí dalších 24,8%).

V součtu se zdravotním pojištěním (4,5%) a daní (15%) by státu odváděli přes 50%. Takže by se jim to moc nevyplatilo.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned