Kalkulačka oddlužení: nezabavitelná částka a srážky při insolvenci 2024

<span>Při oddlužení (insolvenci), dojde k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti a osobních předmětů). A také jsou prováděny srážky ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po celou dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum, a ještě jedna třetina ze zbytku mzdy. Nezabavitelné minimum se od 1. ledna 2024 změní na 12 705 Kč.</span> Při oddlužení (insolvenci), dojde k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti a osobních předmětů). A také jsou prováděny srážky ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po celou dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum, a ještě jedna třetina ze zbytku mzdy. Nezabavitelné minimum se od 1. ledna 2024 změní na 12 705 Kč.

Pokud máte velké dluhy, a chcete se jich zbavit, pak asi jedinou možností, je oddlužení u soudu (insolvence). Při insolvenci se zastaví všechny exekuce (a nemohou přijít ani žádné další nové). Není to ale jednoduché a snadné.

Při oddlužení dojde k tomu, že se rozprodá všech váš cenný majetek (s výjimkou základního vybavení domácnosti, osobních předmětů nebo přiměřeného bydlení). Pokud částka získaná z prodeje majetku nebude stačit na zaplacení všech dluhů, budou vám prováděny srážky z platu (nebo jiného příjmu). A to po dobu 3 nebo 5 roků.

Pokud to ale vydržíte, a budete splácet alespoň minimální částku, pak za 3 nebo 5 roků insolvence skončí, a dojde k vašemu oddlužení. To znamená, že všechny dluhy a exekuce „zmizí“, a vy budete moci začít od začátku s čistým štítem.

Novela insolvenčního zákona 2024 – zkrácení oddlužení na 3 roky

Na konci minulého roku 2022, předložilo ministerstvo spravedlnosti návrh novely insolvenčního zákona. Novelu v roce 2023 schválila vláda, a nyní se jí zabývá Parlament (zatím proběhlo první čtení, legislativní proces bude pokračovat během roku 2024).

Hlavní změnou, připravované novely insolvenčního zákona, je zkrácení oddlužení na 3 roky. Po schválení změny zákona, by měla být maximální délka insolvence jen 3 roky, pro všechny dlužníky (pro důchodce, pro živnostníky i pro všechny další).

Zkrácení insolvence na 3 roky, vyplývá z požadavku na sjednocení české právní úpravy se staven v ostatních zemích EU. Je tedy poměrně hodně pravděpodobné, že zkrácení oddlužení bude v dohledné době schváleno. Zkrácená doba oddlužení, by  mohla platit už od poloviny roku 2024, nebo případně od začátku roku 2025.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci 2024

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem?

Ještě do poloviny roku 2019 platilo, že soud mohl rozhodnout buď o oddlužení prodejem majetku (pokud jste měli nějaký dostatečně cenný majetek) nebo formou splátkového kalendáře.

V polovině roku 2019 se ale změnily podmínky. V něčem jsou nové podmínky pro oddlužení výhodnější pro dlužníky. V něčem už ale tolik ne.

Jedna z těch méně radostných změn je ta, že nově je požadováno, aby při oddlužení došlo vždy i prodeji vašeho majetku (můžete si ponechat jen základní, nezabavitelné vybavení domácnosti, osobní předměty a máte nárok na zjištění přiměřeného bydlení).

Současně, pokud zisk z prodeje majetku nedostačuje k úhradě dluhů (což je případ většiny žadatelů o osobní bankrot), nařídí soud srážky ze mzdy. Při nich vám z platu (nebo jiného příjmu) zůstává jen nezabavitelná částka a maximálně jedna třetina ze zbytku mzdy. Srážky jsou pak prováděny po dobu 3 nebo 5 roků.

Kolik je nezabavitelné minimum při oddlužení (insolvenci) v roce 2024

Od začátku roku 2024, se snižují normativní náklady na bydlení (každoroční valorizace se v roce 2024 nekoná a ruší se mimořádné zvýšení). Pro výpočet nezabavitelné částky, se v roce 2024 použijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, v obci od 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč.

Životní minimum jednotlivce je v roce 2024 částka 4 860 Kč.

V roce 2024, je nezabavitelné minimum 2/3 ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení.

Nezabavitelné minimum při insolvenci 2024

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 zvýšila na 12 704,67 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2024 změnila na 3 176,17 Kč

Kolik mi zůstane při oddlužení u soudu (insolvenci) v roce 2024?

Kromě základní nezabavitelné částky (která se může zvýšit o částku za manželku, manžela nebo dítě/děti), máte při oddlužení nárok ještě na jednu třetinu ze zbytku čisté mzdy.

To, kolik přesně vám zůstane při oddlužení, tedy značně závisí na tom, jaký je váš (čistý) měsíční příjem.

Existuje tady ale určitý limit. Pokud je zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky), příliš vysoký, pak vše co je nad 28 586 Kč, se zabavuje na úhradu dluhů.

Při oddlužení tedy máte nárok na nezabavitelnou částku a maximálně jednu třetinu z 28 586 Kč, tj.  na maximálně 9 528 Kč.

Výpočet srážek při oddlužení v roce 2024

To, kolik peněz vám může zůstat při oddlužení u soudu (insolvenci, osobním bankrotu), si můžeme nejlépe ukázat na příkladu výpočtu:

Pan Dvořák je zaměstnaný a jeho průměrná měsíční mzda je 35 000 Kč (čistá mzda). Pan Dvořák požádal o oddlužení u soudu. Má jedno dítě a manželku:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 19 057 Kč (12 704,67 Kč za p. Dvořáka, 3 176,17 Kč za manželku, 3 176,17 Kč za dítě)
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 15 943 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy = 5 314 Kč
 • Celkové srážky na oddlužení = 10 628 Kč
 • Zbytek výplaty po srážkách = 24 372 Kč

Tato částka by p. Dvořákovi zůstávala po celou dobu 5 roků (pokud by se mu nezměnila mzda).

Oddlužení v důchodu, na rodičovské nebo mateřské

Při oddlužení se srážky neprovádí jen u platu, ale z jakéhokoliv příjmu (s výjimkou některých sociálních dávek).

 • Takže pokud by si o oddlužení požádal důchodce, budou se provádět srážky z důchodu (starobního nebo invalidního).
 • Podobné by to bylo i u ženy na mateřské nebo rodičovské. I tam by se prováděly srážky z rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství.
 • Srážky se mohou při insolvenci provádět, i z podpory v nezaměstnanosti nebo třeba nemocenských dávek.
 • Během insolvence, musí být placena alespoň minimální splátka – minimálně 2 178 Kč měsíčně

Kromě toho máte při oddlužení povinnost nahlásit insolvenčnímu správci i všechny mimořádné příjmy (odstupné, dědictví, výhry, mimořádné odměny nebo bonusy v zaměstnání apod.). I ty se použijí na úhradu vašich dluhů.

Jak dlouho trvá oddlužení (osobní bankrot)

Změna od poloviny roku 2019, přinesla i nové podmínky pro délku oddlužení. Dříve byl osobní bankrot „automaticky“ na 5 roků. Nově je možná i kratší doba:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud zaplatíte alespoň 60% svých dluhů
 • Oddlužení na 3 roky, pokud jste starobní či invalidní důchodce nebo máte dluhy z doby, kdy vám ještě nebylo 18 roků (o toto zkrácené oddlužení, je možné požádat jen jednou v životě)
 • Oddlužení na 5 roků – musíte splácet alespoň minimální měsíční splátku (2 178 Kč měsíčně) a měli byste se snažit splatit 30% svých dluhů (není to ale striktní podmínka)
 • Kratší doba oddlužení – osobní bankrot může skončit i za kratší dobu, pokud zaplatíte 100% svých dluhů

Kolik je minimální splátka při oddlužení?

Aby vám soud povolil oddlužení, musí být splněno několik podmínek. Mezi ně patří mimo jiné třeba to, že oddlužení nemusí sledovat nějaký nepoctivý záměr. Další důležitou podmínkou je pak to, že musíte soudu doložit, že po dobu oddlužení, budete schopni splácet alespoň minimální splátku.

Dříve bylo požadováno, abyste u soudu doložili, že budete schopni zaplatit 30% svých dluhů. Tato podmínka už není, Musíte být ale schopni, zaplatit každý měsíc náklady na insolvenci – tj. 900 Kč (bez DPH, s DPH je to 1089 Kč) pro insolvenčního správce. A tu stejnou částku zaplatit na úhradu dluhů.

Minimální splátka při oddlužení je tedy 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH). Pokud u soudu nedoložíte, že budete schopni zaplatit alespoň tuto minimální částku měsíčně, pak vám soud oddlužení nedovolí.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned