Kalkulačka oddlužení: nezabavitelná částka a srážky při insolvenci 2021

Při oddlužení (insolvenci), dojde k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti a osobních předmětů). A také jsou prováděny srážky ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po celou dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum. Při oddlužení (insolvenci), dojde k prodeji vašeho majetku (kromě základního vybavení domácnosti a osobních předmětů). A také jsou prováděny srážky ze mzdy, po dobu 3 nebo 5 roků. Po celou dobu vám zůstává jen nezabavitelné minimum.

Pokud máte velké dluhy, a chcete se jich zbavit, pak asi jedinou možností, je oddlužení u soudu (insolvence). Při insolvenci se zastaví všechny exekuce (a nemohou přijít ani žádné další nové). Není to ale jednoduché a snadné.

Při oddlužení dojde k tomu, že se rozprodá všech váš cenný majetek (s výjimkou základního vybavení domácnosti, osobních předmětů nebo přiměřeného bydlení). Pokud částka získaná z prodeje majetku nebude stačit na zaplacení všech dluhů, budou vám prováděny srážky z platu (nebo jiného příjmu). A to po dobu 3 nebo 5 roků.

Pokud to ale vydržíte, a budete splácet alespoň minimální částku, pak za 3 nebo 5 roků insolvence skončí, a dojde k vašemu oddlužení. To znamená, že všechny dluhy a exekuce „zmizí“, a vy budete moci začít od začátku s čistým štítem.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet nezabavitelné částky a srážek při insolvenci 2021

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Oddlužení prodejem majetku nebo splátkovým kalendářem?

Ještě do poloviny roku 2019 platilo, že soud mohl rozhodnout buď o oddlužení prodejem majetku (pokud jste měli nějaký dostatečně cenný majetek) nebo formou splátkového kalendáře.

V polovině roku 2019 se ale změnily podmínky. V něčem jsou nové podmínky pro oddlužení výhodnější pro dlužníky. V něčem už ale tolik ne.

Jedna z těch méně radostných změn je ta, že nově je požadováno, aby při oddlužení došlo vždy i prodeji vašeho majetku (můžete si ponechat jen základní, nezabavitelné vybavení domácnosti, osobní předměty a máte nárok na zjištění přiměřeného bydlení).

Současně, pokud zisk z prodeje majetku nedostačuje k úhradě dluhů (což je případ většiny žadatelů o osobní bankrot), nařídí soud srážky ze mzdy. Při nich vám z platu (nebo jiného příjmu) zůstává jen nezabavitelná částka a maximálně jedna třetina ze zbytku mzdy. Srážky jsou pak prováděny po dobu 3 nebo 5 roků.

Kolik je nezabavitelné minimum při oddlužení (insolvenci) v roce 2021

Nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci, se skoro každý rok zvyšuje. V roce 2021 se  nezabavitelné minimum zvyšuje od 1.1.2021:

 • Od 1. 7. 2020 se nezabavitelná částka dlužníka zvyšovala na 7771,5 Kč
 • Od 1. 1. 2021 se nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci zvyšuje na 7873 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky, máte při oddlužení nárok i na nezabavitelné minimum za manželku, za manžela nebo za každé dítě. I tato částka se v roce 2021 zvyšuje od začátku roku:

 • Od 1. 7. 2020 to bylo 2590,5 Kč
 • Od 1. 1. 2021 je to 2624,5 Kč

Kolik mi zůstane při oddlužení u soudu (insolvenci) v roce 2021?

Kromě základní nezabavitelné částky (která se může zvýšit o částku za manželku, manžela nebo dítě/děti), máte při oddlužení nárok ještě na jednu třetinu ze zbytku čisté mzdy.

To, kolik přesně vám zůstane při oddlužení, tedy značně závisí na tom, jaký je váš (čistý) měsíční příjem.

Existuje tady ale určitý limit. Pokud je zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky), příliš vysoký, pak vše co je nad 20 994 Kč, se zabavuje na úhradu dluhů.

Při oddlužení tedy máte nárok na nezabavitelnou částku a maximálně jednu třetinu z 20 994 Kč (tj. 6998 Kč).

Výpočet srážek při oddlužení v roce 2021

To, kolik peněz vám může zůstat při oddlužení u soudu (insolvenci, osobním bankrotu), si můžeme nejlépe ukázat na příkladu výpočtu:

Pan Dvořák je zaměstnaný a jeho průměrná měsíční mzda je 25 000 Kč (čistá mzda). Pan Dvořák požádal o oddlužení u soudu. Má jedno dítě a manželku:

 • Čistá mzda = 25 000 Kč
 • Nezabavitelná částka = 13 122 Kč (7873 Kč za p. Dvořáka, 2624,3 Kč za manželku, 2624,3 Kč za dítě)
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 11 878 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy = 3959 Kč
 • Celkové srážky na oddlužení = 7 918 Kč
 • Zbytek výplaty po srážkách = 17 082 Kč (v roce 2021 mu zůstane o cca 100 Kč více, než v roce 2020)

Tato částka by p. Dvořákovi zůstávala po celou dobu 5 roků (pokud by se mu nezměnila mzda).

Oddlužení v důchodu, na rodičovské nebo mateřské

Při oddlužení se srážky neprovádí jen u platu, ale z jakéhokoliv příjmu (s výjimkou některých sociálních dávek).

 • Takže pokud by si o oddlužení požádal důchodce, budou se provádět srážky z důchodu (starobního nebo invalidního).
 • Podobné by to bylo i u ženy na mateřské nebo rodičovské. I tam by se prováděly srážky z rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství.
 • Srážky se mohou při insolvenci provádět, i z podpory v nezaměstnanosti nebo třeba nemocenských dávek.

Kromě toho máte při oddlužení povinnost nahlásit insolvenčnímu správci i všechny mimořádné příjmy (odstupné, dědictví, výhry, mimořádné odměny nebo bonusy v zaměstnání apod.). I ty se použijí na úhradu vašich dluhů.

Jak dlouho trvá oddlužení (osobní bankrot)

Změna od poloviny roku 2019, přinesla i nové podmínky pro délku oddlužení. Dříve byl osobní bankrot „automaticky“ na 5 roků. Nově je možná i kratší doba:

 • Oddlužení na 3 roky, pokud zaplatíte alespoň 60% svých dluhů
 • Oddlužení na 3 roky, pokud jste starobní či invalidní důchodce nebo máte dluhy z doby, kdy vám ještě nebylo 18 roků (o toto zkrácené oddlužení, je možné požádat jen jednou v životě)
 • Oddlužení na 5 roků – musíte splácet alespoň minimální měsíční splátku (2 178 Kč měsíčně) a měli byste se snažit splatit 30% svých dluhů (není to ale striktní podmínka)
 • Kratší doba oddlužení – osobní bankrot může skončit i za kratší dobu, pokud zaplatíte 100% svých dluhů

Od 1.7.2021 by ale mohlo dojít k další změně. V polovině roku 2021, by mohla začít platit novela insolvenčního zákona, která by měl zkrátit délku oddlužení, jen na 3 roky všem.

Kolik je minimální splátka při oddlužení?

Aby vám soud povolil oddlužení, musí být splněno několik podmínek. Mezi ně patří mimo jiné třeba to, že oddlužení nemusí sledovat nějaký nepoctivý záměr. Další důležitou podmínkou je pak to, že musíte soudu doložit, že po dobu oddlužení, budete schopni splácet alespoň minimální splátku.

Dříve bylo požadováno, abyste u soudu doložili, že budete schopni zaplatit 30% svých dluhů. Tato podmínka už není, Musíte být ale schopni, zaplatit každý měsíc náklady na insolvenci – tj. 900 Kč (bez DPH, s DPH je to 1089 Kč) pro insolvenčního správce. A tu tejnou částku zaplatit na úhradu dluhů.

Minimální splátka při oddlužení je tedy 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH). Pokud u soudu nedoložíte, že budete schopni zaplatit alespoň tuto minimální částku měsíčně, pak vám soud oddlužení nedovolí.

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace