Co je výhodnější? Nemocenská nebo OČR? Jaký je rozdíl?

<span>Ošetřovné na dítě může být jenom 9 dní (16 dní OČR mají jenom samoživitelky). Na nemocenskou je nárok podstatně déle – nemocenská se ale postupně mění. Prvních pár dní, vychází nemocenská i ošetřovné skoro stejně (roli ale hraje i počet pracovních dní, a kolik je průměrná mzda).</span> Ošetřovné na dítě může být jenom 9 dní (16 dní OČR mají jenom samoživitelky). Na nemocenskou je nárok podstatně déle – nemocenská se ale postupně mění. Prvních pár dní, vychází nemocenská i ošetřovné skoro stejně (roli ale hraje i počet pracovních dní, a kolik je průměrná mzda).

Možná to sami znáte. Máte doma nemocné dítě, a vám také není dobře. Co je v takovém případě lepší? Vzít si neschopenku? Nebo paragraf na dítě? Co vychází výhodněji po finanční stránce? A jaké jsou další rozdíly?

Kolik je ošetřovné (krátkodobé OČR)?

Během OČR (dítě nebo jiný člen rodiny), je nárok na 60% z hrubé mzdy. Výpočet ošetřovného se provádí z redukovaného vyměřovacího základu. A ten se vypočítá z hrubé mzdy v posledním zaměstnání (obvykle za posledních 12 měsíců).

Ošetřovné je placeno za všechny kalendářní dny. A maximálně to může být 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní u osamělých rodičů (samoživitelé/samoživitelky).

Ošetřovné se nedá prodloužit. A momentálně (v roce 2024), mají na OČR nárok jenom zaměstnanci. OSVČ, DPP nebo DPČ nemají nárok na ošetřovné (budou mít až od 1. 1. 2025).

Kolik je nemocenská během neschopenky?

Během neschopenky, vám nemocenskou nejprve platí zaměstnavatel. Jedná se o prvních 14 dní – na nemocenskou, je ale nárok jenom za pracovní dny (neodpracované směny). Není tedy nárok o víkendu (pouze pokud by na víkend připadala pracovní směna).

Náhrada mzdy za nemoc (nemocenská prvních 14 dní) je 60% z hrubé mzdy. Rozdíl je ale v tom, že se vypočítá z průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí. A vychází to tedy jinak, než 60% u ošetřovného.

Při delší nemoci, je od 15 dne nárok na nemocenské dávky. Nejprve je to 60% (od 15 do 30 dne, tady to vychází úplně stejně jako ošetřovné). A poté se nemocenská postupně zvyšuje na 66% (od 31 do 60 dne) a na 72% (od 61 dne dále).

Nemocenské dávky od 15 dne, jsou stejně jako ošetřovné vypláceny za každý kalendářní den). Od 15 dne je na nemocenskou nárok i o víkendu.

Hlavní rozdíly – ošetřovné vs. nemocenská

Aby se vůbec dalo porovnávat ošetřovné a nemocenská, tak by se muselo jednat o situaci, kdy potřebujete být doma jenom kratší dobu. Jinak pochopitelně vyhrává nemocenská, protože na OČR je nárok jenom 9 dní.

Na výhodnost (či nevýhodnost) nemocenské během prvních 14 dní, má velký vliv i počet neodpracovaných hodin. Na ošetřovné je nárok i o víkendu, na nemocenskou (během prvních 14 dní) obvykle není nárok o víkendu.

A nakonec velkou roli hraje i příjem v zaměstnání. Náhrada mzdy za nemoc, se počítá z posledních 3 měsíců, ošetřovné z posledních 12 měsíců. Pokud v tomto období dochází k nějakým změnám u hrubé mzdy, pak to má vliv na srovnání.

Výpočet: Nemocenská vs. ošetřovné – co se vyplatí více?

V následující tabulce se můžete podívat, jak vychází výpočet náhrady mzdy za nemoc a ošetřovného během OČR.

Pro zjednodušení budeme předpokládat, že jak ošetřovné, tak neschopenka začne v pondělí. A bude trvat jeden týden (7 dní).

U neschopenky budeme počítat s pracovní dobou 8 hodin. A budeme předpokládat, že hrubá mzda je stále stejná. Ošetřovné i nemocenská je čistý příjem – neplatí se sociální, zdravotní ani daň.

Hrubá mzda Ošetřovné (7 dní) Nemocenská (7 dní)
20 000 Kč 2 492 Kč 2 571 Kč
25 000 Kč 3 108 Kč 3 219 Kč
30 000 Kč 3 731 Kč 3 867 Kč
35 000 Kč 4 354 Kč 4 493 Kč
40 000 Kč 4 977 Kč 5 141 Kč
45 000 Kč 5 579 Kč 5 707 Kč
50 000 Kč 5 999 Kč 6 139 Kč
55 000 Kč 6 405 Kč 6 571 Kč
60 000 Kč 6 825 Kč 6 988 Kč
65 000 Kč 7 238 Kč 7 405 Kč

Co se vyplatí více – OČR nebo neschopenka?

V předchozí tabulce je vidět, že nemocenská vychází o něco málo vyšší. Je to ale jenom velmi orientační příklad.

Záleží ale na více faktorech. Pokud někdo pracuje na krátký/dlouhý týden, a neschopenka by mu vycházela na krátký týden, tak by OČR vycházelo výhodněji.

Velkou roli může hrát rozdíl mezi průměrnou hodinovou mzdou (průměrný výdělek za předchozí čtvrtletí) a mezi měsíční hrubou mzdou (posledních 12 měsíců)

Pro konkrétní výpočet můžete použít:

Může být na ošetřovné nárok i během neschopenky?

Během neschopenky, nemůže vzniknout nárok na ošetřovné. Pokud už jste v pracovní neschopnosti, a pobíráte nemocenskou, tak není možné, abyste měli nárok i na ošetřovné na dítě (nebo jiného člena rodiny).

Může být nárok na nemocenskou během OČR?

Při opačné situaci, tedy že budete mít OČR na dítě a onemocníte, tak si můžete nechat vystavit neschopenku, a budete mít nárok i na nemocenskou.

V takovém případě, se vám ale ukončí ošetřovné, a budete dostávat jenom nemocenskou. Nemocenská má totiž přednost, před nárokem na ošetřovné.

Vycházky ošetřovné vs. neschopenka

Při neschopence, máte omezení v podobě vycházek (maximálně 6 hodin za den, pouze od 7:00 do 19:00, vycházky vám někdy lékař nemusí napsat vůbec).

Během OČR, vás žádné vycházky neomezují (nemocné je dítě, vy jste zdraví). Během ošetřovného tedy máte „volný pohyb“ bez omezení.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned