Kalkulačka: výpočet exekuce na nemocenskou 2017

Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou. Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou.

Exekutor je tak trochu jako „smrt“. Také bere vše (skoro). I když v případě exekutora to naštěstí nikdy není úplně vše, někdy k tomu ale moc nechybí. Pokud jste zaměstnanec, a něco někde dlužíte, pak má exekutor hned několik možností, jak vám „znepříjemnit“ život. Když pomineme zablokování účtu v bance, „zabavení“ řidičáku (jen u exekuce na alimenty), nebo zabavení majetku, pak jsou zde ještě pochopitelně exekuční srážky z platu (ze mzdy).

Exekuční srážky je ale možné provádět nejenom z platu. Zákony připouští provádění srážek i z jiných příjmů. Může tak být i exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo exekuce na rodičovský příspěvek.

Může exekutor zabavit i nemocenské dávky?

Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou. Pokud budete zaměstnaní, a budou vám prováděny srážky ze mzdy z důvodu nějaké exekuce, a vy onemocníte, budete v pracovní neschopnosti (i dlouhodobé), pak to na exekuci v zásadě nic nemění. Změní se snad jen to, že se výše srážek nebude počítat z výplaty, ale právě z nemocenských dávek.

Výpočet exekuce na nemocenskou v roce 2017

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byly srážky v případě exekuce na nemocenskou, a kolik by vám mělo zůstat. Postup výpočtu je stejný, pro jakýkoliv příjem. Nemusíte tedy zadávat jenom „nemocenskou“, ale libovolný příjem (důchod, výplatu, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou ap.).

Kalkulačka exekuce nemocenskou 2017
Nemocenské dávky
(nebo jiný příjem)

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2017?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, i exekutor vám musí alespoň něco „málo“ nechat. Jedná se o nezabavitelné minimum, které vám musí zůstat, pokud jsou prováděny exekuční srážky. Toto nezabavitelné minimum, je pak stejné, ať už je exekuce prováděna z jakéhokoliv příjmu.

Základní nezabavitelná částka je v roce 2017 ve výši 6154,67 Kč. To ale není ještě vše. Nezabavitelné minimum se může dále zvyšovat. Pokud máte manželku/manžela, nebo pokud máte nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost), pak se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1538,67 Kč za každou takovou osobu (za každé dítě nebo za manžela/manželku)

Příklad: zaměstnanec s manželkou a třemi dětmi = nezabavitelné minimum bude celkem 12 310 Kč (1x 6154,67 + 4x 1538,67).

Výpočet srážek při exekuci 2017

Pro výpočet srážek při exekuci je dále rozhodující to, jak vysoký máte příjem (zde tedy to, jak vysokou máte nemocenskou). A také, jestli je vymáhaný dluh (pohledávka) přednostní nebo nepřednostní (vysvětlení rozdílu viz zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?)

Pokud byste dostávali nemocenské dávky ve výši například 16700 Kč, měli manželku/manžela a dvě děti, pak by výpočet vypadal takto:

  • Příjem před srážkami (nemocenská) = 16700 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 10 771 Kč
  • Zbytek po odečtení nezabavitelné částky = 5929 Kč
  • Zbytek se dělí na třetiny = 3x 1976 (zbylá 1 Kč se přičítá k nezabavitelné částce)
  • U přednostní pohledávky dostane exekutor 2 třetiny = 3952 Kč, dlužník dostane 1976 Kč
  • U nepřednostní pohledávky dostane exekutor 1 třetinu = 1976 Kč, dlužník dostane 2 třetiny 3952
  • Na exekuci „zabaveno“ = 1976 Kč (nepřednostní) nebo 3952 Kč (přednostní)
  • Zbytek vyplacený zaměstnanci = 14 724 Kč (nepřednostní ex.) nebo 12 748 (přednostní ex.)

Co dělat při exekuci na mzdu a účet současně?

Někdy nastávají situace, kdy exekutor nařídí provádění srážek ze mzdy (nebo jiného příjmu, jako je třeba zde zmiňovaná nemocenská), a současně nechá zablokovat účet v bance.

Při exekuci na bankovní účet platí trochu jiné podmínky. Ze zablokovaného účtu, je možné provést pouze jednorázový výběr, ve výši dvojnásobku životního minima. Tedy 2x 3410 Kč, dohromady 6820 Kč. Tento výběr je možné provést pouze jednou za dobu exekuce.

Pokud nastane situace, kdy jsou v zaměstnání prováděny srážky, a nezabavitelná část příjmu je odeslána na účet, který je zablokovaný exekutorem, pak to je problém. V takovém případě je nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce. Podle zákona vám má nezabavitelná část příjmu zůstat, a exekutor by vám ji neměl „brát“. Jak podat návrh na ukončení nebo částečné zastavení exekuce na bankovní účet najdete třeba zde: Vzor: Návrh na zastavení exekuce na účet v bance.

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.