Kalkulačka: výpočet exekuce na nemocenskou 2021

Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou. Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou.

Exekutor je tak trochu jako „smrt“. Také bere vše (skoro). I když v případě exekutora to naštěstí nikdy není úplně vše, někdy k tomu ale moc nechybí. Pokud jste zaměstnanec, a něco někde dlužíte, pak má exekutor hned několik možností, jak vám „znepříjemnit“ život. Když pomineme zablokování účtu v bance, „zabavení“ řidičáku (jen u exekuce na alimenty), nebo zabavení majetku, pak jsou zde ještě pochopitelně exekuční srážky z platu (ze mzdy).

Exekuční srážky je ale možné provádět nejenom z platu. Zákony připouští provádění srážek i z jiných příjmů. Může tak být i exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo exekuce na rodičovský příspěvek.

Může exekutor zabavit i nemocenské dávky?

Výjimkou z exekuce nemají ani nemocenské dávky (nemocenská v době pracovní neschopnosti). Ty jsou z pohledu exekuce a srážek, považovány za příjem, plně srovnatelný s výplatou. Pokud budete zaměstnaní, a budou vám prováděny srážky ze mzdy z důvodu nějaké exekuce, a vy onemocníte, budete v pracovní neschopnosti (i dlouhodobé), pak to na exekuci v zásadě nic nemění. Změní se snad jen to, že se výše srážek nebude počítat z výplaty, ale právě z nemocenských dávek.

Výpočet exekuce na nemocenskou v roce 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byly srážky, v případě exekuce na nemocenskou, a kolik by vám mělo zůstat. Postup výpočtu je stejný, pro jakýkoliv příjem. Nemusíte tedy zadávat jenom „nemocenskou“, ale libovolný příjem (důchod, výplatu, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou ap.).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2021?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, i exekutor vám musí alespoň něco „málo“ nechat. Jedná se o nezabavitelné minimum, které vám musí zůstat, pokud jsou prováděny exekuční srážky. Toto nezabavitelné minimum, je pak stejné, ať už je exekuce prováděna z jakéhokoliv příjmu.

Základní nezabavitelná částka je od 1.1.2021 ve výši 7873 Kč (do 31.12.2020 je to 7 771,50 Kč). To ale není ještě vše. Nezabavitelné minimum se může dále zvyšovat.

Pokud máte manželku/manžela, nebo pokud máte nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost), pak se nezabavitelné minimum zvyšuje od 1.1.2021 o 2 624,3 Kč za každou takovou osobu (za každé dítě nebo za manžela/manželku). Do 31.12.2020 je to jen 2 590,5 Kč za dítě/manželku/manžela.

Příklad: zaměstnanec s manželkou a třemi dětmi = nezabavitelné minimum bude od 1.1.2021 celkem 18 370 Kč (1x 7873 Kč + 4x 2624,3 Kč). Do 31.12.2020 je to „jen“ 18 134 Kč za rodinu se 3 dětmi.

Výpočet srážek při exekuci 2021

Pro výpočet srážek při exekuci je dále rozhodující to, jak vysoký máte příjem (zde tedy to, jak vysokou máte nemocenskou). A také, jestli je vymáhaný dluh (pohledávka) přednostní nebo nepřednostní (vysvětlení rozdílu viz zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?)

Pokud byste dostávali nemocenské dávky ve výši například 18 500 Kč, měli manželku/manžela a dvě děti, pak by výpočet vypadal takto:

  • Příjem před srážkami (nemocenská) = 18 500 Kč
  • Nezabavitelné minimum = 15 746 Kč
  • Zbytek po odečtení nezabavitelné částky = 2 754 Kč
  • Zbytek se dělí na třetiny = 3x 918
  • U přednostní pohledávky dostane exekutor 2 třetiny = 1836 Kč, dlužník dostane 918 Kč
  • U nepřednostní pohledávky dostane exekutor 1 třetinu = 918 Kč, dlužník dostane 2 třetiny 1836 Kč
  • Na exekuci „zabaveno“ = 918 Kč (nepřednostní) nebo 1836 Kč (přednostní)
  • Zbytek vyplacený zaměstnanci = 17 582 Kč (nepřednostní ex.) nebo 16 664 (přednostní ex.)

Co dělat při exekuci na mzdu a účet současně?

Někdy nastávají situace, kdy exekutor nařídí provádění srážek ze mzdy (nebo jiného příjmu, jako je třeba zde zmiňovaná nemocenská), a současně nechá zablokovat účet v bance.

Při exekuci na bankovní účet platí trochu jiné podmínky. Ze zablokovaného účtu, je možné provést pouze jednorázový výběr, ve výši dvojnásobku životního minima. Tedy 2x 3860 Kč, dohromady 7 720 Kč. Tento výběr je možné provést pouze jednou za dobu exekuce.

Kvůli špatné finanční situaci u řady lidí, v souvislosti s epidemií, byla tato částka dočasně zvýšena. V souvislosti s epidemií koronaviru v roce 2020 a 2021 se nezabavitelné minimum při exekuci na účet dočasně zvýšilo na 4 násobek životního minima, tedy na celkovou částku 15 440 Kč. Zatím to platí do 28. února 2021.

Pokud nastane situace, kdy jsou v zaměstnání prováděny srážky, a nezabavitelná část příjmu je odeslána na účet, který je zablokovaný exekutorem, pak to je problém. V takovém případě je nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce. Podle zákona vám má nezabavitelná část příjmu zůstat, a exekutor by vám ji neměl „brát“. Jak podat návrh na ukončení nebo částečné zastavení exekuce na bankovní účet najdete třeba zde: Vzor: Návrh na zastavení exekuce na účet v bance.

Ověřená online půjčkaKolik potřebujete půjčit? A na jak dlouho? Nic jiného nás nezajímá. Ověřená půjčka – získejte peníze do hodiny.

Užitečné informace