Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024

<span>Během prvních 14 dní na neschopence, máte nárok na nemocenskou od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z redukované průměrné (hrubé) hodinové mzdy. Zaměstnavatel vám proplácí všechny neodpracované hodiny (směny). Od 15 dne je pak nárok na nemocenské dávky (od státu).</span> Během prvních 14 dní na neschopence, máte nárok na nemocenskou od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z redukované průměrné (hrubé) hodinové mzdy. Zaměstnavatel vám proplácí všechny neodpracované hodiny (směny). Od 15 dne je pak nárok na nemocenské dávky (od státu).

Když jste zaměstnaní, a onemocníte (stane se vám nějaký úraz nebo musíte do karantény), tak máte obvykle nárok na placenou neschopenku.  Během prvních 14 dní vám nemocenskou platí zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). A od 15 dne vám nemocenskou platí stát (nemocenské dávky).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024, za prvních 14 dní na neschopence. Podíváme se i na to, kdo má nárok na náhradu mzdy a kdy nárok není. Jak je to s nárokem na nemocenskou ve zkušební době, nebo po skončení zaměstnání.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské za prvních 14 dní v roce 2024

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024

Prvních 14 dní na neschopence, máte nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele. Aktuálně máte nárok na nemocenskou již od prvního dne. Ještě celkem nedávno (do poloviny roku 2019), to bylo tak, že první 3 dny na neschopence byly neplacené (s výjimkou toho, když jste byli v karanténě).

Během první 14 dní máte nárok na náhradu mzdy, za skutečně neodpracované směny (hodiny).

 • To je rozdíl oproti nemocenským dávkám od 15 dne, kdy dostáváte zaplaceny všechny kalendářní dny (včetně víkendů, soboty, neděle nebo i státní svátky).
 • Během prvních 14 dní máte nárok jen na „proplacení“ těch hodin, které jste skutečně zameškali.

Výpočet nemocenské od zaměstnavatele (náhrady mzdy) se provádí na základě průměrné hodinové mzdy (průměrného výdělku):

 • Průměrná hodinová mzda se spočítá na základě skutečného příjmu za poslední 3 měsíce (resp. za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí)
 • Pro výpočet průměrné mzdy se nezahrnuje například dovolená nebo předchozí neschopenka, pokud byla v daném období (předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Naopak se do výpočtu zahrne i práce přesčas

Výsledná průměrná hodinová mzda se pro účely výpočtu nemocenské redukuje. Od 1. 1. 2024, platí tyto redukční hranice:

 • Do částky 256,55 Kč za hodinu se započítá 90%
 • Z částky od 256,55 Kč do 384,83 Kč za hodinu se započítá 60%
 • Z částky od 384,83 do 769,48 Kč za hodinu se započítá 30%
 • Pokud je hodinová mzda vyšší než 769,48 Kč za hodinu tak už se nezapočítá nic

Pokud byste měli například hrubou hodinovou mzdu 400 Kč, pak by se výpočet provedl takto:

 • Do částky 256,55 Kč se započítá 90% = 230,895 Kč
 • Do částky 384,83 Kč se započítá 60% = 76,968 Kč
 • Z částky nad 384,83 se započítá 30% = 4,551 Kč

Náhrada mzdy by se v tomto případě vypočítala z 312,41 Kč.

Náhrada mzdy za nemoc je ve výši 60%. Z průměrné hrubé hodinové mzdy 400 Kč by to tedy bylo 188 Kč za každou zameškanou hodinu. Při 80 hodinách za prvních 14 dní by to celkem bylo 15 040 Kč.

Výpočet nemocenské ve zkušební době v roce 2024

Pokud onemocníte krátce po začátku zaměstnání (ve zkušební době), tak máte také nárok na „placenou neschopenku“. U zaměstnání vám obvykle vzniká účast na nemocenském pojištění ihned od začátku zaměstnání. Je tedy v zásadě jedno, zda onemocníte po týdnu, po měsíci nebo po půl roce.

Roli to může hrát jenom při výpočtu nemocenské. Pokud jste ve zkušební době, a nepracovali jste v předchozím kalendářním čtvrtletí, tak se průměrná mzda spočítá na základě příjmů v aktuálním zaměstnání.

Pokud v zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, neodpracovali jste ještě ani 21 dní, pak se případně pro výpočet nemocenské nepoužije průměrná mzda, ale pravděpodobná mzda (pravděpodobný výdělek – tj. kolik byste si případně vydělali, pokud byste pracovali příslušně dlouhou dobu).

Kdo nemá nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele?

Už z názvu vyplývá, že na náhradu mzdy od zaměstnavatele (nemocenská během prvních 14 dní), mají nárok jenom zaměstnanci. Pokud onemocní OSVČ, tak sice může mít nárok na nemocenské dávky od 15 dne neschopenky, ale náhrada mzdy se ale OSVČ netýká.

Podobné je to i v situaci, kdy onemocníte po skončení zaměstnání. Pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání, pak máte nárok na nemocenské dávky (od 15 dne). Náhradu mzdy (za prvních 14 dní) ale nedostáváte.

Snížená nemocenská od zaměstnavatele

V některých případech, vám může být nemocenská od zaměstnavatele i snížena. To se týká například situace, kdy jste si pracovní neschopnost způsobili sami – v opilosti nebo pod vlivem nějaké omamné látky. Nebo pokud jste způsobili nějaký úmyslný trestný čin, jehož následkem je i vaše neschopenka (tj. neschopenku jste si zavinili sami při nějaké trestném činu). V takovém případě se může nemocenská snížit jen na 50% vypočítané částky.

Dalším případem, kdy může dojít k redukci nemocenské je situace, kdy porušíte povinnosti dočasně neschopného. Například pokud nedodržujete vycházky na neschopence a nezastihne vás kontrola doma (během prvních 14 dní může kontroly provádět i zaměstnavatel). V takovém případě může být v některých situacích snížena nemocenská nebo případně i můžete dostat výpověď.

Výplata
Podpora
Důchod
Exekuce a insolvence
Sociální dávky
Nemocenské dávky
Mateřská a rodičovská
Ověřené půjčky ihned