Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2018

Jak vypočítat životní minimum – kalkulačka 2018

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. Životní minimum jednotlivce je 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč

Zajímalo by vás, jak vypočítat životní minimum? Poradíme vám, jak se provádí tento výpočet. Navíc zde na stránce najdete i doplňující informace, týkajících se životního a existenčního minima. Také vám nabízíme online kalkulačku pro výpočet životního minima pro rodinu nebo třeba pro samotnou matku s dítětem.

Co je to životní a existenční minimum

Pokud vás zajímá, co je to životní a existenční minimum, pak si na úvod vypomůžeme citací z příslušného zákona – tedy konkrétně ze Zákona o životním a existenčním minimum – zákon číslo 110/2006 Sb.:

Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen „příjem“) fyzických osob (dále jen „osoba“) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Kalkulačka pro výpočet životní minimum v roce 2018

Kalkulačka životní minimum 2018
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum?

Životní (a existenční) minimum se dá vypočítat velmi snadno. V případě jednotlivce (samostatně žijící osoby), jsou částky pro životní a existenční minimum určeny přímo zákonem (popř. příslušným nařízením vlády):

 • Životní minimum jednotlivce je 3410 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
 • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

V případě více společně žijících osob (rodina s dětmi, matka samoživitelka s dětmi, nebo třeba i jenom dvě dospělé osoby apod.), se pak životní minimum spočítá jako součet výše uvedených částek.

Životní minimum pro rodinu

 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 6 roků = 7710 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 15 roků = 8110 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a jedno dítě do 26 roků = 8420 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = 9450 Kč
 • Rodina 2 dospělé osoby a dvě děti do 15 roků = 10250 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem (dětmi)

 • Matka s dítětem do 6 roků = 4880 Kč
 • Matka s dítětem do 15 roků = 5280 Kč
 • Matka s dítětem do 26 roků = 5590 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 6620 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 15 roků = 7420 Kč
 • Matka se dvěma dětmi do 26 roků = 8040 Kč

Životní minimum pro důchodce

 • Dvě dospělé osoby = 5970 Kč