Dovolená v zaměstnání – změny od července 2024, výpočet dovolené

Dovolená v zaměstnání – změny od července 2024, výpočet dovolené

Od července 2024, se bude rušit písemný rozvrh dovolené v zaměstnání. Podmínky pro nárok na dovolenou se ale jinak nemění. Od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ. V následující kalkulačce si můžete vypočítat nárok na poměrnou část dovolené.

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2024), by měla začít platit aktuálně projednávaná novela zákoníku práce. Ta řeší především zvýšení minimální mzdy (nově by to mělo být 45% průměrné mzdy). Jedna změna se ale bude týkat i dovolené v zaměstnání.

Zruší se písemný rozvrh dovolených od zaměstnavatele

Po schválení novely zákoníku práce 2024, už zaměstnavatel nebude mít povinnost, aby vytvářel písmenný rozpis dovolených.

Důvodem pro zrušení rozvrhu dovolených je především to, že se jedná jen o čistě formální záležitost.

V praxi se o dovolené rozhoduje úplně jinak. A pro zaměstnavatele je to jen zbytečná administrativní zátěž.

Jaké jsou podmínky pro nárok na dovolenou 2024

Jinak se ale podmínky pro schválení dovolené nebo pro čerpání dovolené měnit nebudou. I nadále tedy platí:

 • O konečném termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel (zaměstnanec si může požádat, zaměstnavatel může/nemusí schválit – jedinou výjimkou je dovolená, která je hned po skončení mateřské)
 • Zaměstnavatel má i nadále povinnost, aby přihlížel k tomu, co chce zaměstnanec (oprávněné zájmy zaměstnance)
 • Jedna část dovolené by měla být nejméně 2 týdny v jednom celku
 • Zaměstnavatel může nařídit dovolenou – musí zaměstnance informovat 14 dní předem (písemně)
 • Zaměstnavatel může zrušit schválenou dovolenou, nebo zaměstnance odvolat z již zahájené dovolené
 • Dovolenou je možné proplatit jenom na konci zaměstnání
 • Do dalšího roku je možné převádět jenom omezený počet dní (obvykle maximálně 5)

Další změny u dovolené v roce 2024

Velkou změnou, která začala platit v roce 2024, je nárok na placenou dovolenou pro dohodáře. Lidé co pracují na dohodu DPP nebo DPČ, mají od 1. 1. 2024 nárok na dovolenou.

Pro nárok na dovolenou, je ale nutné u dohody odpracovat alespoň 80 hodin (v aktuálním kalendářním roce, pro jednoho zaměstnavatele). Jedná se o 4 týdny fiktivní týdenní pracovní doby 20 hodin, která se pak použije pro výpočet dovolené.

Podmínky pro výpočet dovolené, nebo náhrada za dovolenou, jsou u dohodářů stejné, jako u zaměstnanců. Je nárok i na proplacení nevyčerpané dovolené, na konci dohody.

Kdo má nárok na dovolenou v zaměstnání a na kolik hodin?

Nárok na dovolenou v zaměstnání, vzniká už po 4 odpracovaných týdnech. Nárok na dovolenou je tedy i ve zkušební době (záleží ale na zaměstnavateli, jestli umožní čerpat dovolenou už během zkušebky).

Za každý odpracovaný týden, je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené. Pro nárok na dovolenou se může započítat i rodičovská, neschopenka, ošetřovné (maximálně 20 týdnů) nebo se počítá i mateřská či řádná dovolená (v plném rozsahu).

Všichni zaměstnanci mají nárok minimálně na 4 týdny dovolené (resp. při práci na poloviční úvazek, bude poloviční i dovolená). Statní zaměstnanci mají nárok minimálně na 5 týdnů dovolené. A učitelé mají nárok až na 8 týdnů.

Dovolená navíc v roce 2024 – někdy je nárok i podle zákoníku práce

Kromě toho může být nárok i na dodatkovou dovolenou, nebo na dovolenou „navíc“ (pokud ji zaměstnavatel poskytuje).

Speciálním případem je dovolená navíc (5 dní) pro vedoucí na dětských táborech. Podmínkou je ale minimálně roční práce s dětmi.

Dnes už je skoro všude poměrně běžnou normou minimálně 5 týdnů dovolené i tam, kde to nenařizuje zákon.

Někde to ale není „dovolená navíc“, ale jedná se například o „sick-days“. Pro ty platí jiné podmínky, než pro dovolenou (není na ně nárok ze zákona, není nárok na proplacení nebo převedení, apod.).

Výpočet dovolené v zaměstnání 2024 – na kolik hodin dovolené je nárok?

Pokud v zaměstnání pracujete celý rok, tak není moc co počítat. Máte nárok na minimálně 4 týdny (tj. až 160 hodin). Nebo na 5 týdnů (až 200 hodin), když pracujete pro stát nebo na 8 týdnů (až 320 hodin), pokud jste učitel. Může to být i více, pokud je nárok na dodatkovou dovolenou nebo dovolenou navíc.

Pokud ale v zaměstnání pracujete jenom část roku (nebo pokud jste část roku na neschopence nebo na rodičovské), tak už může být nárok jenom na poměrnou část dovolené:

 • Na poměrnou část dovolené je nárok na po 4 odpracovaných týdnech
 • Nemocenská nebo rodičovská se pro výpočet dovolené zahrne, pokud máte odpracováno minimálně 12 týdnů
 • Za každý odpracovaný týden je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené
 • Vypočítaná dovolená se zaokrouhluje na celé hodiny, směrem nahoru
 • Dovolená se čerpá v hodinách (minimum je „půl den“)
Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Mohlo by vás také zajímat: