Kolik je příspěvek na bydlení 2024 – výpočet, podmínky, žádost

Kolik je příspěvek na bydlení 2024 – výpočet, podmínky, žádost

Na příspěvek na bydlení mají nárok rodiny, kde jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% čistého příjmu. Nárok může mít i důchodce, samoživitelka, student, nebo nezaměstnaný. Od ledna 2024, platí nové podmínky pro výpočet dávek na bydlení. A od 1. 1. 2025, má příspěvek na bydlení nahradit nová sociální dávka.

Příspěvek na bydlení, je jednou z hlavních sociálních dávek. Nárok mají domácnosti, kde jsou náklady spojené s bydlením vyšší, než 30% čistého příjmu. Aktuálně se jedná o cca 220 tisíc rodin, které v průměru dostanou 6300 Kč měsíčně.

Od začátku roku 2024, se změnily podmínky pro výpočet přídavku. Snížily se normativní náklady na bydlení, a některé rodiny už letos nebudou mít nárok na tuto sociální dávku (a pro cca 20% příjemců, to znamená snížení dávek).

Velká změna, se plánuje od začátku roku 2025. Příspěvek na bydlení se bude rušit (a současně se zruší i přídavky na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Namísto toho, by měla být jenom jedna nová sociální dávka.

Přesné podmínky, pro novou sociální dávku, která nahradí přídavky na bydlení, ale MPSV zatím nezveřejnilo (a tato změna zatím není schválena).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Pro výpočet, kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024, vám může posloužit tato online kalkulačka. Pro výpočet je nutné zadat průměrné měsíční náklady na bydlení a průměrný čistý příjem (za všechny osoby, které společně bydlí). Kromě toho záleží i na velikosti města, počtu osob, a typu bydlení.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Další kalkulačky:

Kdo má nárok na přídavky – jaké jsou podmínky v roce 2024?

Jednou z hlavních podmínek, aby vůbec vznikl nárok na příspěvek na bydlení, je bydlení v nájmu (nájemní smlouva), v podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt), ve vlastním bytě nebo v družstevním bytě.

Na přídavky může mít nárok jak běžná rodina, tak i důchodce, nezaměstnaný, samoživitelka, nebo může být nárok na přídavky i u studenta.

Na přídavky může být nárok i při bydlení na chatě nebo chalupě (pokud se jedná o trvalé bydlení). A na příspěvek je nárok, i při bydlení na základě věcného břemene.

Další důležitou podmínkou jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% čistého příjmu. Takže pokud má například důchodce pravidelný důchod ve výši 20 000 Kč, tak musí mít náklady na bydlení vyšší než 6000 Kč.

Při výpočtu nároku na příspěvek, se posuzují i normativní náklady na bydlení (viz tabulky níže). 30% z čistého příjmu, nesmí být více než, kolik stanoví normativ pro daný počet osob, lokalitu a typ bydlení.

Na příspěvek na bydlení není nárok při bydlení na ubytovně, při podnájmu jenom části bytu, nebo i v některých dalších případech. Za takové situace, může být někdy nárok na doplatek na bydlení (nebo je na něj nárok, když příspěvek na bydlení nestačí na zaplacení všech nákladů).

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024?

Příspěvek na bydlení není pevná částka. Teoreticky by to mohlo být až 23 195 Kč měsíčně (pro 4 a více osob, které budou bydlet v nájmu v Praze nebo v Brně a budou mít nulový příjem).

Příspěvek na bydlení, se vyplácí podle toho, kolik jsou skutečné náklady na bydlení. Ten kdo platí za bydlení například 5000 Kč, může dostat jenom těchto 5000 Kč. Ale jenom za předpokladu, že má příjem 0 Kč. Jinak se od maximální částky odečítá 30% příjmu.

Takže pokud by to byl důchodce s důchodem 20 000 Kč, a náklady na bydlení 10 000 Kč, tak může dostat příspěvek ve výši 4 000 Kč (30% příjmu, tj. 6000 Kč se odečte od skutečných nákladů, a zbytek bude příspěvek od státu).

Žádost o příspěvek na bydlení – vyřízení online nebo na ÚP

Příspěvek na bydlení je možné vyřídit osobně, na místním Úřadu práce (tam jde je byt nebo dům).

Žádost si může podat ten, kdo má platnou nájemní smlouvu, nebo kdo je vlastníkem (případně jeho manželka/manželka).

Žádost o přídavky na bydlení, je možné vyřídit i přes internet – v nové online aplikaci Jenda (dají se zde vyřídit i další sociální dávky).

Přes internet je možné podat jak novou žádost, tak vyřešit i všechny změny, nebo dokládat potvrzení o příjmech, a o nákladech na bydlení (dokládá se 2x za rok).

Na vyřízení příspěvku, má Úřad práce lhůtu 30 dní (která se ale může i prodloužit, pokud nejsou doloženy všechny potřebné informace).

Příspěvek na bydlení se vyplácí na účet v bance (následující měsíc). Nebo je možné požádat i o výplatu „v hotovosti“ (složenkou na poštu, kde je pak možné vyzvednout peníze v hotovosti).

Normativní náklady na bydlení v nájmu v roce 2024

Následující tabulka, se týká bydlení v nájmu (a v podnájmu). U této formy bydlení, se rozlišuje velikost města. A dále záleží i na počtu osob. V roce 2024, jsou normativní náklady při bydlení v nájmu o 1400 – 1800 Kč nižší, než v minulém roce

Počet osob Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady na bydlení ve vlastním v roce 2024

Následující tabulka se týká bydlení ve vlastním bytě nebo domě, nebo bydlení v družstevním bytě. Platí i pro bydlení na vlastní chatě nebo chalupě, nebo při bydlení na základě věcného břemene. Tyto normativní náklady (vlastní/družstevní byt) jsou stejné pro celou ČR. V roce 2024 se normativy snížily o 2000 – 2800 Kč, oproti minulému roku.

Počet osob Normativ 2024
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Srovnatelné náklady na bydlení 2024

Při výpočtu příspěvku na bydlení pro osobní vlastnictví nebo družstevní byty, se započítá paušální částka, které zohledňuje náklady spojené s údržbou nemovitosti a jejím vlastnictvím (do nákladů se jinak nepočítá například daň z nemovitosti, splátky hypotéky, náklady spojené s běžnou údržbou, apod.).

Počet osob Srovnatelné náklady
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Náklady na pevná paliva 2024

V domech a bytech, kde se k topení nepoužívá plyn nebo elektřina (nebo dálkové vytápění z centrálního zdroje tepla), ale k topení slouží uhlí, dřevo, peletky (obecně pevná paliva) se při výpočtu příspěvku započítá paušální částka podle počtu osob.

Počet osob Pevná paliva
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Mohlo by vás také zajímat: